Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Invisio Elektronikproduktion | 27 mars 2020

Invisio rullar på – men utesluter inte förskjutningar

Kommunikationsbolagets alla väsentliga funktioner och aktiviteter pågår som vanligt. Samtidigt utesluter man inte förskjutningar i orderingång och leveranser om COVID-19 blir långvarig.

Invisio skriver i en uppdatering att man i dagsläget upplever få negativa effekter av COVID-19, med bedömningen av Invisio är att effekten på verksamheten på kort sikt är begränsad. Berörande kommunikationsbolagets europeiska kontraktstillverkare uppges samtliga ha pågående produktion. – Förskjutningar i leveranser av komponenter och slutprodukter kan självklart inte uteslutas om de åtgärder som vidtas för att begränsa epidemin blir långvariga, skriver Invisio och berättar att statusen för komponenter och färdiga produkter hålls stabil med ett säkerhetslager. Invisio skriver att verksamheten i regel har ojämnt fördelat orderflöde och omsättning. – Invisios marknad präglas av större upphandlingar med ojämn frekvens. Ledtiderna är ofta långa på grund av omfattande administrativa processer och kundtester både i laboratorier och bland slutanvändare. Detta medför att orderingång och omsättning enskilda kvartal, även i normalläget, kan variera och ge effekt på helåret. Kostnadsreduktioner och permitteringar är inte aktuellt, fortsätter man. – Invisio har en stark finansiell ställning och har inga planer på neddragningar i verksamheten.
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1