Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Norbit Elektronikproduktion | 31 mars 2020

Norbit hoppfulla om att rida ut stormen

Produktionsstoppen i fordonsindustrin och myndigheters utfärdade restriktioner i flera länder gjort sig kännbara hos den norska industrikoncernen.

Norska Norbit skriver i en uppdatering att man till dagens datum har vidtagit "proaktiva försiktighetsåtgärder" till följd av COVID-19 för att skydda sina anställdas hälsa, sin operativa verksamhet och sina leveranser. Däremot har de tillfälliga produktionsstoppen hos flertalet tillverkare av tunga lastfordon bidragit med viss påverkan. Industrikoncernen skriver att man för närvarande upplever att vissa ordrar antingen skjuts upp eller minskar i samtliga av affärssegmenten. Samtidigt har osäkerheten kring utsikterna ökat på medellång sikt. Importen av komponenter och export av varor dras även med vissa förseningar på grund av utfärdade restriktioner, både i Norge och i andra länder, fortsätter Norbit. Trots detta har produktionen vid fabrikerna i Røros och Selbu så här långt haft möjligheten att fortlöpa, skriver bolaget. – Norbits starka finansiell ställning och vårt diversifierade produktutbud – som riktar sig till olika branscher, geografier och kunder – gör företaget väl positionerat för att möta denna utmanande situation. Coronautbrottets konsekvenser är högst osäkra. Vårt mål är att upprätthålla vår finansiella robusthet [...], skapa en sund grund för långsiktigt värdeskapande och hållbar utveckling av företaget.
Annons
Annons
2022-08-15 11:17 V20.7.8-1