Annons
Annons
Annons
Annons
© Precise Biometrics Komponenter | 03 april 2020

Precise Biometrics vänder fjolårets bottenresultat

Licensavtal med sensortillverkare – tillsammans med implementering av ny bolagsstrategi – ses av det svenska biometriföretaget som bidragande till tillväxten.

Kontoret i Karlstad avvecklades. Resurserna för forskning och utveckling centraliserades till hemmabasen i Lund. Och ett nytt kontor i Shanghai invigdes. Tillsammans med satsningar inom affärsområdena Digital Identity, Smart Card och Mobile är dessa fjolårshändelser som ingår i det svenska biometriföretaget Precise Biometrics nya bolagsstrategi. Tanken bakom denna är att arbeta mer effektivt, och det reflekteras i intäkterna och resultatet för helåret 2019, skriver bolagets vd Stefan K Persson i årsrapporten. Nettoomsättningen uppgick till 91,9 miljoner kronor, jämfört med noteringen året innan på 67,6 miljoner. Bruttoresultatet steg från 57,6 till 79,4 miljoner. Resultatet efter skatt landade på cirka 594’000 jämfört med 2018 års slutsiffra på drygt -20,5 miljoner. – Den största andelen av vår tillväxt kan härledas till affärsområdet Mobile där vi under året ingick ett licensavtal med sensortillverkaren Egis Technology. Som ett resultat har Precise fingeravtrycksmjukvara implementerats i en rad optiska sensorer, som i sin tur har implementerats i flertalet serier mobila enheter från ledande OEM-tillverkare. Vi har även fortsatt starkt samarbete med aktörer som Qualcomm och ett flertal sensorpartners i Kina och Korea, skriver Stefan K Persson i rapporten. Rörande coronapandemin räknar man med effekter den närmaste tiden. – Vi förväntar oss att osäkerheten i Asien – till följd av Coronaviruset och de konsekvenser det innebär för våra partners i Asien – kommer ha påverkan på orderingången under första halvåret 2020, skriver Stefan K Persson.
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1