Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Allgon Elektronikproduktion | 06 april 2020

Allgons försäljning påverkas negativt av COVID-19

Radiostyrningsbolaget meddelar samtidigt om deltidspermitteringar.

Allgon bedömer att COVID-19 kommer att att ha negativ påverkan på Allgons försäljning under större delen av 2020. Det framgår av ett pressmeddelande. – Industrin påverkas i allt högre grad av de åtgärder som vidtas runt om i världen för att begränsa COVID-19-pandemins spridning. När industriell verksamhet globalt bromsar in påverkar det beslutsfattande och investeringsbeslut hos många företag, däribland Allgons kunder, framgår av pressmeddelandet. Radiostyrningsbolagets vd Johan Hårdén skriver att man har kunnat leverera till sina kunder under första kvartalet i år utan störningar, trots att en stor del av produktionen sker i Kina. Här upplevde bolaget störningar i perioder under januari-februari, men uppges nu vara uppe i en kapacitet om 85 procent. Detta samtidigt som produktionen i Sverige, däremot, ska löpa på obehindrat. Bland åtgärderna som bolaget vidtar för att minska kostnader är att permittera all personal inom WSI (Wireless System Integration) på deltid. – Därutöver utvärderas möjligheter att tillgodogöra sig statliga lättnader och stödåtgärder som erbjuds i de marknader där vi har dotterbolag, fortsätter Allgon. Hur stor påverkan den kommer att ha på efterfrågan på bolagets produkter och tjänster är dock för närvarande inte möjligt att bedöma, skriver Hårdén. – Vi ser nu att industriproduktionen i Kina kommer igång i allt högre grad. Vi hoppas självklart på ett liknande scenario i Europa inom överskådlig framtid, skriver koncernchefen.
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2