© Dovado Elektronikproduktion | 17 april 2020

Svenskt routerföretag försatt i konkurs

Kistabolaget – som utvecklar och säljer routrar för olika typer av bredband – har sedan lite mer än två veckor konkursförsatts.

Svenska Dovados konkursansökan registrerades hos Solna Tingsrätt den 1 april. I ansökan konstateras det att Dovado Europa AB inte löpande kan reglera sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att detta förhållande inte är tillfälligt. Vidare framgår det att bolaget därmed får anses vara på obestånd. Samma dag togs beslutet av Tingsrätten att försätta Dovado Europe AB i konkurs. Routerföretaget bildades 2004 och hade utvecklingsavdelning och marknads- och försäljningsaktiviteter i Kista utanför Stockholm. Dovados personalstyrka uppges ha uppgått till fem till nio anställda.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-2