Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NFO Drives Elektronikproduktion | 17 april 2020

Kvartalsstarkt NFO Drives flaggar för nalkande coronaeffekter

Efter att ha lagt ett starkt första kvartal bakom sig blickar cleantech-bolaget mot ett utmanande andra kvartal.

NFO Drives fakturerade enligt rapporten för årets första kvartal för 7,8 miljoner kronor. En ökning med en miljon jämfört med jämförelseperioden året innan. Cleantech-bolaget – som utvecklar frekvensomformare för motorstyrning av elmotorer – höjde sitt resultat efter finansiella poster från 61 till 194,6 miljoner. – Kvartalet är det bästa första kvartal som NFO Drives någonsin har kunnat redovisa. Omsättningen steg med 15 procent i förhållande till motsvarande kvartal förra året, bolaget genererade ett klart positivt resultat. Januari och februari månader var mycket starka månader med en omsättningsökning om hela 35 procent, skriver bolaget i rapporten. Rörande effekterna av den rådande coronapandemin bedömer NFO Drives försäljningsminskningen inom jordbrukssektorn, livsmedelsförsörjning och försvarsindustrin – utgörande 80 procent av bolagets kundgrupper – som relativt måttlig. Däremot flaggar man för en desto tuffare tid framöver bland kunderna inom tillverkningsindustrin. – Vi ser dock en kraftig inbromsning bland våra övriga kunder inom tillverkningsindustrin samt ett antal uppskjutna projekt till år 2021. Företagsledningens bedömning är därför att kvartal två försäljningsmässigt kommer att vara utmanande, skriver bolaget. Bolaget vittnar även om störningar av nyckelkomponenter. – Men eftersom efterfrågan har gått ned något och våra underleverantörer i Kina har återstartat sina fabriker bedömer vi att detta inte kommer att skada våra utleveranser annat än i ringa omfattning. NFO Drives uppger sig ha vidtagit åtgärder för att minska kostnadsmassan för att möta en förväntad mindre efterfrågan. – Med beslutade åtgärder om korttidspermittering och uppsägning av visstidsanställda samt konsulter har kostnadskostymen krympt i den utsträckning att vi med nuvarande efterfrågan känner oss säkra just nu att klara krisen, utan externt kapitaltillskott. Om krisen skulle fördjupas är bolaget beredd att vidta ytterligare åtgärder och företagsledningen följer därför utvecklingen noga, skriver NFO Drives.
Annons
Annons
2022-08-15 11:17 V20.7.8-2