Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 20 april 2020

Covid-19 driver Hanza till varsel

Kontraktstillverkaren vidtar åtgärder för att möta en osäker efterfrågan inom vissa kundsegment.

– Det är en ytterst tråkig utveckling, som vi inte kunnat påverka. Ordervolymen från vissa segment understiger tidigare kundprognoser och vi har en osäkerhet om utvecklingen framöver, varför vi måste agera, säger Hanzas vd Erik Stenfors i ett pressmeddelande. Som följd har kontraktstillverkaren beslutat att inleda ett åtgärdsprogram som totalt berör upp till cirka 90 personer av koncernens omkring 1’800 medarbetare, fortsätter bolaget. Dels inleds fackliga förhandlingar om att flytta bolagets elektronikproduktion i Åtvidaberg och konsolidera den med Hanzas elektronikfabrik i Årjäng. ”Eftersom Covid-19 minskat och senarelagt vissa volymer, samt då efterfrågan bedöms vara lägre framöver, inleder bolaget i dag fackliga förhandlingar om att flytta bolagets verksamhet i Åtvidaberg till Årjäng,” skriver bolaget. Förhandlingen uppges beröra cirka 30 personer. Samtidigt varslas medarbetare i Estland – där Hanza har fyra fabriker – i samband med att teknologier flyttas och slås samman. ”Även där har efterfrågan inom vissa kundgrupper påverkats negativt av covid-19, och bedöms vara fortsatt lägre framöver. Hanza renodlar därför teknologierna tunnplåtsmekanik, tungmekanik och skärande bearbetning till specifika produktionsanläggningar,” fortsätter Hanza. Med anledning av detta uppger bolaget att man lägger ett varsel om uppsägning som berör cirka 60 personer. Hanza skriver att programmet kan medföra att viss övertalig maskinpark avyttras. Även lagerreserveringar och anpassningar av värden på tillgångar kan bli aktuella. Kostnader för uppsägningar och justerade värden i balansräkningen bedöms av Hanza sammanlagt uppgå till högst 25 miljoner kronor. Merparten av dessa kostnader ska inte vara kassaflödespåverkande. – Vi har dock en god finansiell ställning och en bra lokal ledning som kommer att genomföra nödvändiga åtgärder på bästa tänkbara sätt, säger Hanzas vd Erik Stenfors i pressmeddelandet.
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-2