Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Teknik | 22 april 2020

Ericsson: Stabilt resultat – trots rådande pandemi

Telekombolaget vittnar om en begränsad påverkan från Covid-19 under första kvartalet.

Rapporterna för det första kvartalet börjar strömma in, och bland dessa återfinns Ericsson. Telekombolagets nettoomsättning uppgick till 49,8 miljarder kronor, en tvåprocentig ökning jämfört med 48,9 miljarder från samma period året innan. Bruttomarginalen, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades till 40,4 procent (38,5). Rörelseresultat, borträknat omstruktureringskostnader, landade på 4,6 miljarder (3,5) med en rörelsemarginal på 9,3 procent (7,2). Resultatet uppgick till 2,3 miljarder (2,4) och kassaflödet slutade på 2,3 miljarder (3,5). – Ericsson levererade ett stabilt resultat under första kvartalet, med begränsad påverkan från Covid-19-pandemin […] Vi förväntar oss att vår bransch är uthållig under pandemin och vi är välpositionerade med ett konkurrenskraftigt erbjudande inom 5G-produkter och en konkurrenskraftig kostnadsstruktur, säger Ericsson-vd:n Börje Ekholm i rapporten. – Det finns osäkerhet på kort sikt beträffande försäljningsvolymer på grund av covid-19 och den makroekonomiska situationen, men givet vad vi vet idag har vi ingen anledning att ändra våra finansiella mål för 2020 och 2022, fortsätter Ekholm. Bland bolagets segment redovisar Networks störst förändringar jämfört med kvartalet från året innan. Nettoomsättningen uppgick till 35,1 miljarder (33,5) och rörelseresultatet till 5,8 (5,5). – Inom segmentet Networks ökade bruttomarginalen till 44,6% (43,2%), vilket avspeglar starka affärsfundamenta med hög aktivitet i flera regioner. En fördelaktig affärsmix mer än uppvägde en ökad andel strategiska kontrakt och den förväntade negativa effekten från den förvärvade antenn- och filterverksamheten, säger Börje Ekholm. Områdena Digital Services och Managed Services noteras för en nettoomsättning på 7,3 miljarder (7,8) respektive 5,7 miljarder (5,9), medan rörelseresultaten landade på -1,4 miljarder (-1,8) respektive 0,4 miljarder (1,3). – Under första kvartalet sjönk valutajusterad försäljning med -9 procent [för Digital Services] på grund av färre slutförda projekt och viss negativ påverkan från covid-19, eftersom tillgången till vissa kundnät var begränsad. Dessutom sjönk försäljningen av den tidigare generationens hårdvara, i linje med vår strategi. Mjukvaruförsäljningen ökade, vilket är grundläggande för strategin, och bruttomarginalen nådde 40 procent, trots en negativ påverkan om 0,2 miljarder kronor från ett av de få återstående kritiska kontrakten, fortsätter vd:n. Segmentet Emerging Business and Other stod för en nettoomsättning på 1,6 miljarder (1,8) och ett rörelseresultat på -0,5 miljarder (0,0). Samtidigt som affärsfundamenta uppges starka, förväntar sig bolaget en något lägre sekventiell försäljningstillväxt än normalt under andra kvartalet. Man menar att det finns osäkerheter som påverkar tillväxten negativt på kort sikt. – Covid-19 och de åtgärder som regeringar vidtar för att minska spridningen gör det svårare att leverera våra produkter och tjänster på grund av nedstängning och reserestriktioner i många länder. Dessutom är det, trots att vi hittills inte sett några betydande effekter på vår efterfrågesituation, välbetänkt att räkna med att en nedgång i den allmänna ekonomin kan göra att vissa operatörer senarelägger investeringsprogram, säger Ekholm.
Annons
2022-08-15 11:38 V20.7.9-2