Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 16 januari 2003

SEM avvecklar olönsam produkt

20 personer får gå när SEM AB upphör med tillverkningen av en tändsystemstyp till följd av vikande volymer och höga produktionskostnader.

SEM AB, dotterbolag till börsnoterade Opcon AB, upphör med tillverkningen av en tändsystemstyp avsedd för en exportkund till följd av vikande volymer och höga produktionskostnader. Avvecklingen innebär engångskostnader i storleksordningen 5 miljoner kronor. Kostnaderna belastar resultatet för fjärde kvartalet 2002 och därmed också koncernresultatet för Opcon, vilket bidrar till att ett positivt resultat för fjärde kvartalet ej kan uppnås. Kostnaderna består till största delen av nedskrivning av produktionsutrustning och material. Omställningen i produktionen innebär att antalet anställda minskas med cirka 20 personer under andra kvartalet i år. SEM AB:s satsning på produkter och system som anpassas till nya kommande miljökrav bland annat när det gäller minskade utsläpp från exempelvis småmotorer påverkas inte. Opconkoncernen består från första januari 2003 av SEM AB, REAC AB, Opcon Autorotor AB, Laminova AB och Opcon Inc. Bolagen har tillsammans cirka 315 anställda i Åmål, Nacka, Sollentuna, Eskilstuna och USA. Inom koncernen tillverkas tänd- och motorkontrollsystem, elektromekaniska manöverdon, skruvkompressorer och värmeväxlare. De flesta kunderna återfinns inom fordons-, småmotor- och verkstadsindustrin.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1