© Harness Solutions Elektronikproduktion | 22 april 2020

Kablagetillverkare i konkurs

Sedan mitten på april är den Vellinge-baserade tillverkaren av kablage konkursförsatt.

Harness Solutions Sweden AB i Vellinge – tidigare verksamt i över 20 år under namnet Malmö Kablagetillverkning AB – lämnade in en egen ansökan om konkurs den 16 april. “Då bolaget är på obestånd får jag härmed hemställa om att det måtte försättas i konkurs,” går det att läsa i konkursansökan. Ansökan registrerades vid Malmö tingsrätt och är undertecknad verksamhetens huvudansvarig för och på direkt begäran av ägare. Bolaget – vars personalstyrka enligt ansökan består av tre personer – redovisar en summa av eget kapital och skulder per årsskiftet 2020 på strax under 1,5 miljoner kronor och en beräknad förlust på strax över 1,2 miljoner kronor. Kablageprodukterna från bolaget återfinns i exempelvis alarm- och säkerhetssystem, fordon och medicinsk utrustning. En stor del av tillverkningen utfördes hos systerbolaget Harness Solutions i Sri Lanka, beläget i Flinth Industrial Park, Kadawatha.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1