Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© mycronic Elektronikproduktion | 23 april 2020

Nära på hundraprocentig orderökning för Mycronic

Beställningar på maskritare främsta drivkraften bakom produktionsutrustningsbolagets starka orderingång under första kvartalet 2020.

Mycronics orderingång uppgick till 1’432 miljoner kronor under första kvartalet 2020, en ökning med 99 procent jämfört med samma period under föregående år. Det framgår av ett pressmeddelande. Affärsområdet Pattern Generators var enligt delårsrapporten den huvudsakliga drivkraften bakom detta, som tidigare tecknat fem ordrar på maskritare. Området Assembly Solutions noteras för en orderingång på 707 miljoner, motsvarande en tillväxt på 25 procent. – Sammantaget ger det en robust orderbok om nära 2,9 miljarder kronor att jämföra med 1,5 miljarder för ett år sedan, skriver Mycronics vd och koncernchef Anders Lindqvist i rapporten. Nettoomsättningen och rörelseresultatet landade på 736 (1’105) respektive 55 miljoner (406), vilket innebär minskningar med 35 respektive 86 procent. Förklaringen till minskningarna i nettoomsättningen och rörelseresultatet är att det som planerat inte levererades några maskritare under perioden, skriver produktionsutrustningsbolaget i delårsrapporten. – Verksamheten inom Pattern Generators präglas av naturliga variationer mellan kvartalen och hade som planerat inga systemleveranser under perioden, vilket i sin helhet förklarar koncernens omsättningsminskning med 33 procent jämfört med föregående år, sägerLindqvist. – Leveranser av maskritare, från en för året välfylld orderbok, fortsätter som planerat. Det känns tryggt, fortsätter vd:n. Enligt styrelsens bedömning kommer koncernens nettoomsättning 2020 kommer att vara i nivån 4,1 miljarder kronor, exklusive eventuella förvärv under 2020. – Vi har en stark finansiell ställning i kombination med att vi levererar ett stabilt första kvartal under marginell påverkan från covid-19. Utifrån det upprepar styrelsen de tidigare lämnade utsikterna om en nettoomsättning i nivån 4,1 miljarder kronor samtidigt som de tillägger att den ökade osäkerheten i den globala ekonomin på grund av covid-19 bör noteras. Även det långsiktiga målet att nå en nettoomsättning om 5 miljarder kronor senast 2023 kvarstår, säger Anders Lindqvist.
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2