Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE Elektronikproduktion | 23 april 2020

Notes inledning på året ”starkare än förväntat”

Kontraktstillverkaren vittnar om försäljningsrekord i sin senaste kvartalsrapport.

Notes försäljning under första kvartalet i år uppgick till 475 miljoner kronor, ett kliv upp med 17 procent jämfört med summan på 405 miljoner från året innan. En starkare inledning av året än förväntat, menar vd:n och koncernchefen Johannes Lind-Widestam i rapporten. – Under Q1 ökade vi försäljningen med 17 procent till nya rekordnivån 475 MSEK. Tillväxten var till fullo organisk. Försäljningen påverkades negativt cirka 20 miljoner kronor (5 procent) av vårt förlängda produktionsstopp i Kina och störningar i inleveranserna av elektronikkomponenter, bägge direkt hänförliga till utbredningen av coronaviruset. Vår underliggande tillväxt var således fortsatt drygt 20 procent, säger vd:n. Kontraktstillverkarens rörelseresultatet steg med 24 procent till 33 miljoner (27), och rörelsemarginalen uppges ha stärkts med 0,4 procentenheter från 6,6 till sju procent. Enligt Notes vd:n var utvecklingen särskilt stark i Sverige, Finland och Estland. Resultatet efter skatt förbättrades med elva procent till 22 miljoner (20). Kassaflödet efter investeringar landade på 63 miljoner (20). – En positiv resultatutveckling i kombination med effektiviseringar på rörelsekapitalområdet bidrog till ett starkt kassaflöde, säger vd:n och berättar att Note står finansiellt väl rustat med en soliditet om 4 1 procent och med en mycket god likviditet, säger vd:n. Utsikterna för en försäljningsökning under andra kvartalet är goda, fortsätter Lind-Widestam. – Orderstocken fortsatte att öka i den takt vi förväntat oss och var 22 procent över fjolårets nivå. Med nuvarande relativt goda tillgång på elektronikkomponenter och med hänsyn till vårt starka orderläge med många nya projekt i uppgångsfas, finns goda förutsättningar att försäljningen under andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 500 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt klart överstigande 10 procent. – Vi följer dock den framtida utvecklingen av coronasituationen och dess påverkan på Note, våra kunder och leverantörer noga och med stor ödmjukhet, säger Johannes Lind-Widestam.
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1