Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor Komponenter | 23 april 2020

PiezoMotor ökar på försäljningen – trygga under pandemin

Svenska mikromotortillverkaren meddelar om en toppad försäljningssiffra under årets första kvartal.

Försäljningen hos PiezoMotor under första kvartalet i år uppgick till 5,5 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt på tolv procent jämfört med första kvartalet 2019. Övrig försäljning uppges ha utgjorts av projekt- och licensintäkter. Mikromotoraktörens nettoomsättning redovisas till 5,9 miljoner, jämfört med 6,6 miljoner under motsvarande period 2019. Rörelseresultatet landade på -6,7 miljoner (-6,3). Resultatet efter skatt slutade på -6,7 MSEK (-6,4). Likvida medel vid första kvartalets utgång var 16,3 miljoner (43,3). – Vi har en bra grundaffär med bredd i kundbasen och har under kvartalet inte sett någon stor påverkan på vare sig försäljning eller leveranskapacitet till följd av Covid-19, säger PiezoMotors vd Anders Kottenauer i rapporten och berättar att de prioriterade kundsegmenten medicinteknik, halvledarindustrin och telekom generellt sett verkar vara relativt stabila. – Men vi övervakar utvecklingen noga, håller kostnaderna under kontroll och har fokus på likviditet, detta samtidigt som vi fortsätter med vår planerade expansion inom nya produktområden, fortsätter vd:n. Kottenauer utvecklar rörande effekterna av den rådande pandemin att risken för kundförluster bedöms vara låg. – För närvarande har PiezoMotor inga försörjningsproblem av material, men för säkerhets skull har lagren av vissa kritiska komponenter utökats något. Ökad sjukfrånvaro är en framtida risk, men denna är för stunden inget som gör att bolaget inte kan upprätthålla nödvändig produktionstakt och leveranser inom prioriterade projekt. Givet osäkerheten i PiezoMotors omvärld håller bolaget extra fokus på likviditeten, säger Anders Kottenauer.
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-1