Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© University Eastern Finland Teknik |

Finskt forskningsrön ska förbättra kislet i litiumjonbatterier

En forskargrupp vid Östra Finlands universitet har utvecklat ett nytt hybridmaterial.

Hybridmaterialet som hävdas stärka kislets prestanda i litiumjonbatterier består enligt ett pressmeddelande av mesoporösa mikropartiklar i kisel och kolnanorör. Forskarna menar att man genom framsteget kan minimera den reducerande effekten på kiselanodernas kapacitet som uppstår vid höga laddningshastigheter. Under projektets gång kom gruppen fram till att materialet endast blir en realitet genom en konjugering av mikropartiklarna och rören, och med rätt polaritet för att inte hindra diffusion av litiumjoner till kisel. Genom detta uppger man att den elektriska konduktiviteten och den mekaniska hållbarheten hos materialet förbättrades. Enligt forskarna lyckades man minimera anodmaterialets koldioxidavtryck och öka hållbarheten genom att framställa mikropartiklarna i ett material under namnet barley husk ash. Kislet togs fram genom att tillämpa en magnesiotermisk reduktionsprocess på fytoliterna, amorfa, porösa kiseldioxidstrukturer som det ska finnas gott om i det ovanstående framställningsmaterialet. – Forskningsframstegen inom litiumjonbatterier är mycket spännande, och vi vill bidra till området med vår kunskap relaterad till mesoporösa strukturer av kisel. Förhoppningsvis kommer EU att investera mer i grundforskningen av batterier för att bana väg för högpresterande batterier och för att stödja Europas konkurrenskraft inom detta område. Färdplanen Battery 2030+ skulle vara avgörande för att stödja dessa framsteg, säger Vesa-Pekka Lehto, professor vid Östra Finlands universitet, i pressmeddelandet. Härnäst ska forskargruppen ta fram en lösning för att få bukt med säkerhetsrelaterade problem rörande litiumjonbatterier.
Annons
Annons
2023-06-08 10:57 V20.15.7-1