Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© myFC Elektronikproduktion | 24 april 2020

MyFC förbättrar fjolårets kassaminus

Bränslecellsbolaget uppger sig klara bra under rådande omständigheter och kopplar kassaförbättringen till strategiförändring och sparprogram.

MyFC:s primära fokus under årets första kvartal har varit att utveckla sitt hybridkoncept för bränsleceller och batteri, vilket man har för avsikt att färdigställa och visa upp i juni. – Vi klarar oss bra under rådande omständigheter, säger den nyligen tillträdde vd:n Michael Glantz i delårsrapporten och berättar att man har lyckats lösa tillgång till material och kapacitet under den rådande pandemin. Glantz skriver att bolagets projekt fortlöper enligt plan och ser ingen försening av den ovan nämnda konceptdemonstrationen, såvida inga nya restriktioner träder i kraft. – Huruvida demonstrationen blir fysisk eller digital beror på hur Covid19-läget utvecklas, fortsätter vd:n. Bränslecellsbolaget redovisar en nettoomsättning på 0 miljoner kronor under första kvartalet (0,1) och ett rörelseresultat på -10,0 miljoner (-24,0). Kassaflödet förbättrades från jämförelseperiodens siffra på -29 miljoner till 10,4 miljoner. Från den löpande verksamheten var flödet -10,4 miljoner (-23,7). Bättringen kan enligt myFC hänföras till bolagets strategiförändring som har genomförts med tillhörande sparprogram. Den 31 mars 2020 uppgick koncernens likvida medel till 20,5 miljoner (23,0).
Annons
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2