Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 27 april 2020

Ett utmanande slut på kvartalet för Hanza

Coronapandemin har under perioden sin prägel på den svenska kontraktstillverkaren i omgångar, som till slut ledde till det i april sjösatta åtgärdsprogrammet.

Hanzas nettoomsättning under första kvartalet i år uppgick till 599 miljoner kronor (497,7). Kontraktstillverkarens EBITA och EBIT landade på 20,4 (19,5) respektive 16,8 miljoner (17,3). Resultatet efter skatt redovisas till 6,4 miljoner (9,1) och kassaflödet slutade på 67,6 miljoner (36,6). Erik Stenfors, vd på Hanza, skriver i delårsrapporten att Covid-19 har påverkat kontraktstillverkaren negativt i omgångar under kvartalet. – Först genom en stängning av vår fabrik i Kina och viss komponentbrist i Europa. Därefter genom den omfattande smittspridningen i resten av världen, vilket medförde en snabb inbromsning av ekonomin och en minskad efterfrågan inom vissa kundsegment, säger Stenfors i rapporten. Hanzas bedömning är att ytterligare volymmninskningar kommer ske under andra kvartalet. Som en åtgärd initierade man i april ett åtgärdsprogram för att möta en osäker efterfrågan inom vissa kundsegment. – Bland annat renodlar vi Hanzas produktionsanläggningar till att omfatta specifika teknologier inom respektive tillverkningskluster, vilket tyvärr medfört varsel i Sverige och Estland om cirka 90 personer, säger Stenfors. – En effekt av pandemin är att svagheter och risker i globala leverantörskedjor har blivit tydliga och därmed ökar behovet av att effektivisera tillverkningsindustrin. Det vill säga, ett ökat behov som är i linje med Hanzas erbjudande med komplett och kundnära regional tillverkning. Långsiktigt skapar därför pandemin nya möjligheter för Hanza, fortsätter vd:n.
Annons
2022-08-15 09:54 V20.7.7-2