Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© abb Teknik | 28 april 2020

Covid-19 tynger ABB:s utsikter

Pandemin påverkar resultatet under årets första kvartal, skriver industrikoncernen som förväntar sig avsevärda utmaningar under andra kvartalet.

Covid-19-pandemin har påverkat resultatet för första kvartalet, vilket innebär lägre intäkter och minskad rörelsemarginal inom alla våra verksamheter, fastän ordertillväxten har klarat sig bra, skriver ABB:s koncernchef Björn Rosengren i delårsrapporten. Industrikoncernens vinst uppgick till 376 miljoner dollar, jämfört med vinsten på 535 miljoner under första kvartalet 2019. Det motsvarar en förändring på 30 procent. Orderingången landade på 7,3 miljarder (7,6), intäkterna på 6,2 miljarder (6,8) och rörelseintäkterna på 373 miljoner (590). Kassaflödet stannade efter kvartalets utgång på -577 miljoner. ABB skriver att man inte tillhandahåller någon prognos för helåret 2020, men att order och intäkter kommer visa en ”betydande sekventiell nedgång” som berör samtliga affärsområden. Robotics & Discrete Automation spås en minskning med 30 procent. – Under det andra kvartalet förväntar vi oss att ABB:s verksamhet kommer att utmanas avsevärt på grund av stark nedgång i efterfrågan beroende på nedstängningar i många delar av världen. Vi kommer icke desto mindre att öka våra ansträngningar vad gäller kostnadshantering och skydda likviditeten samtidigt som vi går vidare med att decentralisera koncernen och med målsättningen att slutföra avyttringen av Power Grids i slutet av det andra kvartalet, säger Björn Rosengren.
Annons
2022-08-15 11:17 V20.7.8-1