Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 29 april 2020

Prevas vittnar om milda coronaeffekter

Utvecklingshuset står enligt vd:n Johan Strid med en god finansiell ställning inför sämre framtidsutsikter.

Covid-19:s effekter var enligt Prevas begränsade under första kvartalet och hann aldrig bli substantiella. Enligt utvecklingshusets delårsrapport ökade omsättningen med sex procent jämfört med noteringen från föregående år, medan rörelseresultatet och resultatet fördubblades. – Resultatet för första kvartalet uppgick till 22,1 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 10,2 procent. Jämfört med motsvarande period 2019 ökade omsättningen med 6 procent och vinsten fördubblades, skriver Prevas-vd:n Johan Strid i rapporten. Trots en osäker marknad till följd av Covid-19 står bolaget enligt vd:n med en god finansiell ställning. – Högsta marginalen på mycket länge och en verksamhet inställd på snabbhet, aktivitet och förändringsbenägenhet. Prevas har också en bred mix av kunder och branscher som ger en spridd exponering, även om de allra flesta branscher påverkas på något vis i slutändan, skriver Johan Strid. Prevas bedömning för framtiden är att resultatet med största sannolikhet tillfälligt kommer bli sämre. – Hur bred, djup och hur långvarig påverkan på marknaden blir är osäkert och svårt att sia om, men sämre kommer det bli om man ser till aktörers prognoser och orderingångar i industrin, skriver Johan Strid och berättar att bolaget har agerat för att säkra kassaflöden, minska kostnader och använder statliga stöd som exempelvis korttidsarbete för att mildra effekterna. Prevas första kvartal i siffror Nettoomsättning: 216,3 miljoner (204,7) Rörelseresultat: 22,1 miljoner (11,2) Rörelsemarginal: 10,2 % (7,7) Resultat efter skatt: 16,6 miljoner (7,7)
Annons
2022-08-15 11:38 V20.7.9-2