Annons
Annons
© Boeing Elektronikproduktion | 30 april 2020

CTT Systems ser hårda tider framöver

Första kvartalet 2020 blir ”det sista normala på ett tag”, skriver leverantören i delårsrapporten.

Enligt CTT Systems vd Torbjörn Johansson lägger man bakom sig ett kvartal som – ur ett historiskt perspektiv – är ett ”tämligen förutsägbart och normalt” sådant. Leverantören av luftfuktighetsreglerande system redovisar enligt delårsrapporten en nettoomsättning enligt prognosen på 77 miljoner kronor. – Men nu går vi in i en tid där vi påverkas av att flygtrafiken står stilla och där flygindustrin är lamslagen, fortsätter vd:n i rapporten. Effekterna till följd av Covid-19 är orsaken till osäkerheten, framgår det. Prognosen för andra kvartalets nettoomsättning är satt till spannet 50-60 miljoner, jämfört med föregående kvartal (77) och samma period från föregående år på 102 miljoner. – Det är framförallt eftermarknadsintäkterna som kommer börja ta stryk när våra produkter har väsentligt färre flygtimmar till följd av inställda flyg och parkerade flygplan. Jag räknar med 50 – 60 procent lägre intäkter från eftermarknaden i det andra kvartalet jämfört med årets första kvartal. Det får stor negativ påverkan på lönsamheten och marginalen, menar vd:n. CTT Systems har samtidigt beslutat att revidera utdelningsförslaget på 5,40 kronor per aktie till 4,05 kronor. Bolaget avser även att initiera kostnadsbesparingsåtgärder i syfte att sänka icke-rörliga kostnader med knappt 20 miljoner på årsbasis, med full effekt från tredje kvartalet. CTT Systems första kvartal 2020 i siffror Nettoomsättning: 77,2 miljoner (85,6) Rörelseresultat: 26,7 miljoner (23,2) Rörelsemarginal: 35 % (27) Resultat efter skatt: 18,2 miljoner (18)
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2