Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards Komponenter | 04 maj 2020

Fingerprints omsättning backar till följd av Covid-19

Utmaningar kopplade till försörjningskedjan i Asien påverkade bolagets omsättning negativt under första kvartalet.

Fingerprint Cards har inte sluppit undan effekterna av Covid-19, skriver vd:n Christian Fredrikson i bolagets senaste delårsrapport. – Omsättningen i det första kvartalet 2020 påverkades negativt av utmaningar kopplade till vår försörjningskedja i Asien, framförallt i form av kapacitetsbegränsningar hos underleverantörer och inskränkningar i varutransporter till följd av coronavirusutbrottet. Vi räknar med fortsatt påverkan av otillräcklig tillgång till produktionskapacitet hos de stora halvledartillverkarna, skriver Fredrikson och berättar att situationen har förbättrats på senare tid till följd av lyfta coronarestriktioner i Asien. Intäkterna uppgick under första kvartalet 2020 till 310 miljoner kronor (342,9). – Samtidigt bedömer vi att den ekonomiska inbromsningen i världen, med ökande arbetslöshet och fallande efterfrågan på konsumentprodukter, kommer att påverka vår omsättning negativt. Läget är dock svårbedömt, vilket avspeglas i en stor spridning i de prognoser som publicerats. Externa branschbedömare räknar för tillfället med att den globala smartphonemarknaden kan komma att minska med uppemot 10–20 procent under 2020, fortsätter vd:n. Bolagets sensorer medverkade i ett flertal smartphones som introducerades under kvartalet. Samtidigt lanserades två touchsensorer för segmentet Access. Även ett volymavtal med kinesiska Feitian tecknades. – Trots utmaningarna i världen, som påverkar alla, så verkar vi i en unikt intressant bransch. Det finns fantastiska möjligheter att utveckla användningen av biometri i världen, och Fingerprints har ett mycket starkt utgångsläge, säger Christian Fredrikson. Fingerprint Cards första kvartal 2020 i siffror Intäkter: 310 miljoner (342,9) Bruttomarginal: 24 % (23) EBITDA: 11,6 miljoner (35,8) Rörelseresultat: -17,7 miljoner (-1,9) Kassaflöde: -37,8 (-161,1) Koncernens soliditet: 83 % (82)
Annons
Annons
2021-11-29 22:48 V19.2.0-1