Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Coronasargat första kvartal för Aspocomp

Mönsterkortstillverkaren håller samtidigt fast vid årsprognosen att fjolårsprestationen tangeras.

Inledningen på det nya året blev tufft för den finska mönsterkortstillverkaren Aspocomp. Enligt vd:n Mikko Montonen försvagades nettoförsäljningen under första kvartalet till följd av coronapandemins försvagande effekter på elektronikindustrins leveranskedja. Och inte blev det bättre av att bolaget rundade av kvartalet med ett lyft. – […] Men det var inte tillräckligt för att kompensera för den svaga lönsamheten i början på året, och rörelseresultatet förblev icke lönsamt, skriver Mikko Montonen i delårsrapporten för första kvartalet 2020. Försäljningen uppgick till 6,7 miljoner euro, jämfört med 7,6 från samma period föregående år. Rörelseresultatet föll från 0,9 miljoner till -0,4 miljoner. Kassaflödet stannade på 0,4 miljoner (2,2). – Omständigheterna sätter stopp för kundernas produktion och medför att vissa fabriker antingen är stängda eller inte utnyttjas till fullo. Den europeiska bilindustrin befinner sig i en särskilt svår position, där flera anläggningar stängs. Det förekommer även periodvisa begränsningar och förseningar när det kommer till råmaterial och komponenter. Transporter av förbrukningsvaror och slutprodukter upplever liknande situationer, som är betydligt långsammare och dyrare än tidigare, förklarar Montonen i rapporten. Orderboken steg med 67 procent till 5,6 miljoner (3,4). – Trots detta är vår bedömning att den framtida utvecklingen är förknippad med exceptionellt hög osäkerhet. Efterfrågan, driftsförhållanden och krav hos kunder kan försvagas eller variera mycket snabbt, skriver Mikko Montonen och bedömer att försäljningen och rörelseresultatet för 2020 kommer ligga på fjolårets nivå. Aspocomps försäljning uppgick under 2019 till 31,2 miljoner och rörelseresultatet till 3,4 miljoner.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-26 17:29 V21.1.0-2
Annons
Annons