Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks Elektronikproduktion | 05 maj 2020

Skonat HMS flaggar för utmanande andra kvartal

Bolaget inriktat inom industriell datakommunikation skriver att verksamheten varit relativt skonad under rådande omständigheter.

– Vi har haft en bra orderingång, löst utmaningar i vår supply chain samt kunnat leverera produkter till våra kunder. Även om marknadssituationen har varit utmanande, visar kvartalet överlag på en positiv utveckling, skriver HMS-vd:n Staffan Dahlström i delårsrapporten för första kvartalet. Orderingången steg med fyra procent och uppgick till 401 miljoner kronor. Omsättningen minskade med fem procent jämfört med fjolårsnoteringen och landade på 361 miljoner. Bruttomarginalen skrivs till drygt 62 procent. – Kvartalets bruttomarginal är ett resultat av interna effektivitetsförbättringar och en gynnsam produktmix. Stark bruttomarginal och tidigare genomfört besparingsprogram ger sammantaget ett rörelseresultat för kvartalet om 67 miljoner, motsvarande en rörelsemarginal om 19 procent, skriver Staffan Dahlström. Situationen för HMS produktsortiment – som inkluderar varumärkena Anybus, Ixxat, Intesis och Ewon – är att majoriteten har drabbats negativt under kvartalet. – Under kvartalet har vi sett en negativ organisk tillväxt för våra varumärken Anybus, Ixxat och Intesis. Däremot ser vi positiv utveckling för Ewon, som med sina lösningar för fjärrövervakning av maskiner ligger i tiden samt kan ha fått ett extra uppsving i dessa tider när det är svårt för servicetekniker att resa, skriver Staffan Dahlström. – För Intesis har vi haft vissa störningar i vår supply chain, då spanska myndigheter infört restriktioner till följd av covid-19 som påverkat vår tillverkning i Spanien. I övrigt har vi kunnat fortsätta produktion och leveranser av produkter enligt plan, fortsätter vd:n. Samtidigt flaggar bolaget för en tuff period framöver. – Andra kvartalet har inletts med en nedgång i orderingången om cirka 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år och vi förväntar oss att kommande månader och kvartal kommer att vara utmanande för våra kunder, skriver Staffan Dahlström. Bolaget har tidigare lanserat åtgärdsprogram för tillväxt och kostnadsreduceringar. Ett med start i höstas, och ett nu under våren som innebar korttidspermitteringar där majoriteten av personalen i Sverige och Tyskland gick ned till 80 procent arbetstid. – Trots turbulensen i det korta perspektivet arbetar vi vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader, fortsätter vd:n. HMS första kvartal 2020 i siffror (miljoner) Omsättning: 361 (380) Orderingång: 401 (387) Rörelseresultat: 67 (60) Resultat efter skatt: 47 (41) Kassaflöde: 55 (52) Soliditet: 59 %
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-2