Annons
Annons
© Invisio Elektronikproduktion | 05 maj 2020

Invisio redovisar kraftig orderökning

Kommunikationsbolaget redovisar markanta ökningar i senaste delårsrapporten.

Invisios bedömning rörande coronapandemin från slutet av mars kvarstår i kommunikationsbolagets delårsrapport för första kvartalet 2020. – Trots Covid-19 pågår alla väsentliga funktioner och aktiviteter inom bolaget i stort sett som vanligt, skriver vd:n Lars Højgård Hansen i rapporten. – Förskjutningar i orderingång, leveranser av komponenter och slutprodukter kan inte uteslutas om de åtgärder som vidtas för att begränsa epidemin blir långvariga, tillägger vd:n och bedömer Invisios finansiella ställning som god. Bolagets intäkter under perioden uppgick till 116,8 miljoner kronor, en ökning med 75 procent efter fjolårssiffran på 66,8 miljoner. Rörelseresultatet steg från 1,5 till 14,4 miljoner, med en rörelsemarginal på 12,3 procent. Periodens resultat skrivs till 9,4 miljoner (1,5). Orderboken stannade på 124,9 miljoner, jämfört med 2019 års notering på 48,3 miljoner. – Invisio inledde 2020 med god tillväxt och tillfredsställande orderingång och fick ytterligare en order från Security Force Assistance Brigades (SFAB) inom den amerikanska armén. Invisio genomförde också en första leverans av Intercom-systemet samt erhöll ytterligare en mindre beställning av lösningen. fortsätter Lars Højgård Hansen. Värdet på ordern till SFAB uppges uppgå till cirka 36 miljoner kronor.
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2