Annons
Annons
© Propoint
Elektronikproduktion |

Propoint: ”Utan LEAN hade vår tillväxtresa inte varit möjlig”

Elektroniktillverkaren Propoint har de senaste åren toppat sina omsättningar. Nu lyfter man hatten till det som gjorde allt möjligt, konceptet LEAN – som även smittat av sig i hur man hanterar den rådande coronapandemin.

Propoints omsättning för helåret 2017 landade på 101 miljoner kronor. Året efter följdes siffran upp med en notering på 141 miljoner. Och så sent som i fjol satte bolaget i Kungsbacka ett nytt rekord – 170 miljoner. – Vid slutet av rekordåret 2019 kunde vi konstatera att vi hade kapacitet kvar i fabriken, och det gör oss unika, säger Propoints marknadschef Peter Skårfors till Evertiq. Elektroniktillverkaren har befunnit sig på en tillväxtresa det gångna decenniet, med målet att växa snabbare än marknaden. Och så här långt har insatserna betalat av sig. – Att vi har lyckats med den här resan – samtidigt som vi har förbättrat samtliga våra nyckeltal – är tack vare att vi har implementerat LEAN tvärs över hela organisationen, menar Skårfors. Marknadschefen berättar att man har lyckats bli mer effektiva med hjälp av det kvalitetsfrämjande förbättringskonceptet. Allt från när produktionen startas upp, till arbetsprocesser och hur ytor och resurser används på ett smart sätt. Konceptet är dock inte något som anammas över en natt, utan kräver enligt marknadschefen långsiktighet och uthållighet. Och när det väl sitter i väggarna ska klubban vila mot isen. Kort sagt så blir man aldrig klar med LEAN, utan arbetssättet blir en framgångsrik investering förutsatt att arbetet förblir kontinuerligt och konsekvent. – Nyckelord för att nå resultat är just långsiktighet samt fokus på värdeskapande aktiviteter och att minimera slöserier. Det har tagit oss sex-sju år att verkligen se resultat, i form av att vi presterar mer med i stort sett oförändrad personalstyrka, säger Peter. – Håller man sig till sin plan och följer upp utfallet frekvent kan man få ut data som ger väldigt tydliga insikter i vad man gör och vad man kan förbättra, fortsätter Peter och berättar att LEAN har gett klara effekter i hur Propoint till exempel planerar sina materialinköp och kortar genomloppstiderna i fabriken. För ett företag förgrenat mot ett flertal olika branschområden är det nödvändigt att maskinparken – där det i dag är stort fokus på automatiserade processer – hänger med i svängarna, till exempel när det blir aktuellt för en produktomställning. En av pusselbitarna som har lagts på senare tid för att stärka upp detta är investeringen i en ny lina för selektivlödning, bestående av Versaflow 4/55 från Kurtz Ersa. Ett modulärt stycke utrustning som av tillverkaren hävdas eliminera tidsförluster vid ett produktskifte. – Den står som ett exempel på en investering som ger oss ytterligare möjligheter att planera på ett effektivt sätt, säger Peter och lyfter fram att maskinens lödning mot mer komplexa multilayerkort lämpar sig för mer krävande applikationsområden, så som fordonsindustrin och militära applikationer. Pandemin – ett tillfälle att bygga broar Bolagets policys har under de rådande omständigheterna stramats åt rejält. För att undvika att smittospridningen träder in i fabriken är man sedan veckor tillbaka mycket restriktiva med alla former av externa besök. Och internt är det försiktighetsprincipen som gäller; har personal symptom stannar de hemma. Skulle det vara så att nära anhöriga till personal uppvisar symptom är det också skäl till att – i möjligaste mån – sättas i karantän. – Med undantag för en något högre sjukfrånvaro har vi i dag administration på plats och produktionen är fullt operativ, säger Peter. Samtidigt finns det externa faktorer som Propoint och många andra branschkollegor inte kan rå på i lika stor utsträckning. Bland dessa är leveransproblematiken från Kina, som resulterat i kraftigt förlängda ledtider på mönsterkort – från att ha legat på upp emot sju veckor, har de i vissa fall senare i stort sett fördubblats. Så som det ser ut just nu har elektroniktillverkaren läget under kontroll, men inser att samarbetet med kunderna och leverantörerna är av största vikt. Utöver att lägga orderpusslet över telefon skickar marknadschefen en passning till att verksamheten är inne i en digitaliseringsfas. – För oss är det uppenbart att man kan lyfta sig i de digitala flödena. Allt från att kunna ta ut data ur produktionen, till att ta del av arbetsinstruktioner och kommunicera internt och externt med kunder och leverantörer. Ledtider, priser samt data kring Reach och RoHS är exempel på information som uppdateras regelbundet, och det blir en del arbete när man har en komponentdatabas på 20’000 poster. Peter ser dock omständigheterna som ett tillfälle för aktörer i branschen att slipa på sina arbetssätt att hantera eventuella liknande situationer. Från att det framöver kan krävas mer framförhållning, till mer djuplodande förändringar. – Att vi och våra kunder i högre utsträckning ser över våra värdekedjor, identifierar risker och eliminerar dem. Samtidigt pratar vi som tillverkar hemma i Sverige mycket om hållbarhet och att minimera transporter och resor, avslutar Peter.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-07-23 01:29 V22.5.13-1