Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Universal Robots Elektronikproduktion | 07 maj 2020

Universal Robots tar sin egen medicin under coronatider

Alternativa leveranskedjor, garagelabb och ett ökat antal egna robotar i produktionen några av förändringarna hos cobottillverkaren i Danmark till följd av pandemin.

Covid-19 har satt sina spår hos Universal Robots och har medfört förändringar för hur den danska cobottillverkaren bedriver sin verksamhet. Enligt en uppdatering från bolagets Martin Kjærbo – som axlar positionen Vice President Operations and Supply Chain – arbetar alla som inte är direkt inblandade i produktionen hemifrån, vilket berör administration, försäljning, ledning och utvecklingsgrupper. – Flera av våra utvecklare har kunnat sätta upp labb i sina egna garage. De fick med sig robotar hem och det har faktiskt fungerat förvånansvärt bra, i synnerhet som de har kunnat använda och samarbeta genom några av de simuleringsverktyg som finns tillgängliga inom UR+, säger Martin Kjærbo i ett pressmeddelande. Lösningen för att kringgå effekter i leveranskedjan när Kina och delar av Europa stängt har enligt Kjærbo varit en strategi med dubbla inköpsvägar. – Resultatet är att vi inte haft några störningar och att vår produktionskapacitet är intakt […] Vi försöker hela tiden ligga steget före och få fram beställningar på råmaterial tidigare. Vi håller koll inte bara på våra egna leverantörer utan även på underleverantörer i andra, tredje och fjärde led för att försäkra oss om att de också kan leverera. Därför har vi inte behövt konstruera om någon av våra robotar. Produktionen i Danmark har gått över till två skift för att förhindra smittospridning. Samtidigt har automatiseringen ökat till följd av pandemin. – Vi tar vår egen medicin, kan man säga. På vår monteringslinje har vi UR-cobotar som monterar UR-cobotar. I dessa tider granskar vi naturligtvis vartenda produktionsmoment för att se var vi kan underlätta för de anställda och låta cobotar ta över, vilket förstås ökar automatiseringen. Det är en pågående process, men den har påskyndats av pandemin. Jag tror att flera av våra kunder går igenom samma process just nu, och man börjar inse hur cobotar kan frigöra personal, säger Kjærbo.
Annons
Annons
2022-08-15 11:17 V20.7.8-2