Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Electrolux
Elektronikproduktion |

Electrolux investering i amerikansk spisfabrik försenas

Pandemins effekter gör att vitvarutillverkaren behöver omprioritera i investeringsverksamheten.

Electrolux försäljning minskade under första kvartalet 2020 med fem procent till 26,5 miljoner kronor (27,4). Rörelseresultatet uppgick till 122 miljoner (-53). – Mot slutet av kvartalet såg vi den första större effekten av coronavirus-situationen på försäljningen och vi uppskattar att den har haft en direkt påverkan på rörelseresultatet i kvartalet med cirka -400 miljoner kronor, skriver vd:n och koncernchefen Jonas Samuelson i delårsrapporten. – Valutamotvinden uppgick till närmare -600 miljoner kronor, till stor del ett resultat av coronaviruspandemins påverkan på den globala ekonomin, fortsätter vd:n. Vitvarutillverkarens bedömning är att pandemin kommer kommer ha en väsentlig finansiell påverkan under året, med en förväntad betydande förlust för kvartal två. – I april minskade försäljningen med cirka 30 procent, men vi förväntar oss en gradvis återhämtning framöver, skriver vd:n. Electrolux har infört motåtgärder mot bakgrund av en brant nedgång i efterfrågan. Dessa inkluderar dels permitteringar av anställda till följd av lägre aktivitet, samtidigt som de omfattar investeringsverksamheten. – Detta betyder att vissa investeringar inom investeringsprogrammet påverkas. Av våra två strategiska investeringsprojekt i USA är kylskåpsfabriken i Anderson till stora delar genomförd medan spisfabriken i Springfield kommer att försenas med upp till ett halvår, skriver Jonas Samuelson. – Jag är övertygad om att vi vidtar de nödvändiga åtgärder som krävs för att motverka de utmaningar som coronaviruspandemin orsakar och att Electrolux framöver fortsätter att vara väl positionerat för att i enlighet med vår strategi uppnå lönsam tillväxt, fortsätter vd:n. Med utgångspunkt från bolagets kassaposition i slutet av mars och ytterligare lån i april samt befintliga kreditfaciliteter, uppger Electrolux att man sammantaget har mer än 30 miljarder kronor i tillgänglig likviditet och outnyttjade kreditfaciliteter.

Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-2