Annons
Annons
© GPV Elektronikproduktion | 08 maj 2020

GPV nöjda med inledningen på året

Danska kontraktstillverkaren summerar siffrorna för första kvartalet som tillfredsställande under de rådande omständigheterna.

GPV:s omsättning för första kvartalet 2020 uppgick till 679 miljoner danska kronor. En minskning med sex procent jämfört med siffran från samma period under föregående år. Rörelseresultatet förbättrades en aning till att nå 46 miljoner, vilket uppges vara bolagets högsta notering någonsin för första kvartalet. Under rådande omständigheter anser den danska kontraktstillverkaren siffrorna vara tillfredsställande. – Vi har tappat lite intäkter, men tack vare god kostnadshantering har vi lyckats hålla slutsumman stabil och vårt kassaflöde högt, skriver GPV:S vd Bo Lybæk i delårsrapporten. Kassaflödet skrivs till 90 miljoner, och är enligt bolaget delvis ett resultat av att rörelsekapitalet reducerats från 856 till 720 miljoner under de gångna tolv månaderna. Även förvärvet av den schweiziska elektroniktillverkaren CSS sägs bidra med positiva effekter. Bolaget säger sig ha en klar bild över det andra och tredje kvartalet, men är ovissa om det tredje och helåret. Prognosen för helåret – som tidigare satts till en omsättning på 2,8 miljarder och ett rörelseresultat i spannet 210 till 240 miljoner – har därför dragits tillbaka tillfälligt. – Vi anser att vi har en rimlig förståelse för hur vårt företag kommer att påverkas av coronakrisen, men det är fortfarande för tidigt att fastställa omfattningen av effekterna på efterfrågan. Vi kommer att övervaka situationen noga och vi är redo att reagera snabbt och effektivt, skriver Bo Lybæk.
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1