Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Obducat Elektronikproduktion | 08 maj 2020

Obducat optimistiska under coronapandemin

Trots en lägre orderingång under första kvartalet vittnar bolaget om positiva vibbar i branschen och gynnsamma framtidsutsikter.

Obducat – verksamt inom litografiprocesser – nådde en orderingång på 2,1 miljoner kronor (8,1) under första kvartalet i år. Enligt koncernchefen Patrik Lundström ligger konsekvenserna av coronavirusets spridning till grund för den lägre orderingången. -- Flertalet kundprojekt har fortgått men med en klart lägre aktivitetsnivå till följd av bland annat kortidspermitteringar och nedstängda faciliteter hos kunderna. Redan under februari månad valde ett flertal kunder att skjuta fram sina investeringsbeslut till andra halvåret 2020, men inga kundprojekt har per dags datum lagts ned, skriver Lundström i delårsrapporten. Bolagets intäkter under första kvartalet 2020 uppgick till 19,6 miljoner kronor (28,8). Resultatet före skatt skrivs till 1,8 miljoner (1,4). – Vi har sett en viss förskjutning av intäkter till andra kvartalet till följd av coronasituationen. I syfte att begränsa virusutbrottets negativa påverkan vidtogs åtgärder redan i mitten av mars och i nuläget gäller reducerad arbetstid, både i Sverige samt i Tyskland, skriver koncernchefen och berättar att den tyska produktionspersonal för närvarande inte omfattas av detta. Trots en osäkerhet rörande när tidigare kundprojekt kan komma att startas igen menar Lundström att det finns en positiv attityd i branschen. – Det är dock min bedömning, mot bakgrund av den information vi har tillgänglig idag, att vår bransch inte kommer att uppleva en kraftig nedgång till följd av Coronaviruset, men heller inte den uppgång som vi tidigare förväntade oss under 2020. Vi ser att flertalet kunder har, trots svåra förhållanden, upprätthållit en viss aktivitetsnivå i kundprojekten, skriver koncernchefen. Lundström skådar positiva utsikter för halvledarindustrin i det längre tidsperspektivet, som i sin tur kan gynna Obducat. – I takt med en bredare integrering av nanoteknik inom applikationsområden så som medicintekniska så väl som optiska och fotoniska komponenter kommer också behovet av utökad produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheter inom ramen för den förväntade positiva marknadsutvecklingen för 2021 och framåt till den ”all time high” som prognosticeras för 2023, skriver Patrik Lundström. Obducats första kvartal 2020 i siffror (miljoner kronor) Intäkter: 19,6 (28,8) Rörelseresultat: -0,9 (3,2) Resultat före skatt: 1,8 (1,4) Kassaflöde: -20,1 (3,5) Orderingång: 2,1 (8,1) Orderstock: 34,5 (82,3)
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2