Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smart Eye Teknik |

Smart Eyes försäljning upp med över 50 procent

Svenska AI-utvecklaren av eyetracking-teknik rapporterar om ett kvartal präglat av designvinster.

Smart Eyes nådde en försäljning på 17,7 miljoner kronor under det första kvartalet i år, jämfört med 11,6 miljoner från i fjol. – I ljuset av den pågående hälsosituationen så är det extra glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat. Alla Smart Eyes olika delar levererar enligt förväntan eller bättre och försäljningen ökar med 52 procent jämfört med föregående år, skriver Smart Eyes vd Martin Krantz i delårsrapporten. AI-utvecklaren kammade hem över 20 designvinster under perioden. Hittills har man totalt 81 stycken. – Totalt landade vi fem biltillverkare under första kvartalet. En av USA:s allra största, en av Kinas allra viktigaste och tre Europeiska premiumtillverkare som är ledande inom säkerhet och trendsättande för andra märken, skriver vd:n och berättar att det även finns ett antal tillverkare som ännu inte är färdiga med sina nomineringar. Bolagets rörelseresultat uppgick till -21,9 miljoner (-22,2) och speglar enligt rapporten investeringar för att möta projektleveranser inom fordonssegmentet. – Det är naturligt att vi investerar i nuläget för att vara redo inför bilindustrins breda införande av DMS. Bilförsäljningen kommer snart att komma igen och då är Smart Eye väl positionerat för att dra fördel av det som hittils har åstadkommits, skriver vd:n. Rörande coronapandemins effekter på fordonsindustrin och försäljningen av bilar ser vd:n på framtiden med tillförsikt. – Efterfrågan på avancerad säkerhetsutrustning drivs framför allt på av Euro-NCAP och lagstiftning som sätter den långsiktiga agendan. Vi fortsätter att vara positiva till bilindustrins långsiktiga framtid. För egen del använder sig bolaget av det statliga permitteringsstödet och har infört ”strikt kostnadskontroll”. – Vi har också tidigare kommunicerat att med dessa åtgärder så kommer nuvarande kassa att räcka minst i 18 månader. Vi anser att detta är en lämplig försiktighetsåtgärd under rådande omständigheter och att det finns beredskap till att både trycka på gasen eller bromsen, vadhelst omständigheterna kräver, skriver Martin Krantz. Smart Eyes första kvartal 2020 i siffror (miljoner kronor) Nettoomsättning: 17,7 (11,6) Rörelseresultat: -21,9 (-22,2) Resultat efter skatt: -22,1 (-22,2) Likvida medel (per sista mars): 110,6 Soliditet: 85 % (80,7)
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons