Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Powercell Elektronikproduktion | 11 maj 2020

Bosch-leveranser driver upp Powercells försäljning

Bränslecellsbolaget redovisar en försäljningsökning på drygt 200 procent under första kvartalet.

Powercell Sweden ökade sin försäljning under det första kvartalet 2020 med 190 procent, från 9,2 till 26,7 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. – Tillfälligt ökade leveranser av Powercell S3-bränslecellsstackar till Bosch ligger bakom den mycket starka försäljningsutvecklingen under det första kvartalet. Leveranserna sker inom ramen för vårt utvecklings- och licensavtal och är ett led i det arbete som Bosch bedriver för att så småningom ta över och själva börja tillverka egna S3-stackar och bränslecellssystem, skriver Powercells vd Per Wassén i delårsrapporten. Covid-19:s utbrott uppges ha påverkat bränslecellsbolagets aktivitetsnivå i Kina specifikt. Trots detta var effekterna begränsade, enligt vd:n. – Totalt sett har emellertid pandemins påverkan på vår försäljning och lönsamhet blivit liten, men osäkerheten om hur den kan komma att påverka PowerCell framåt är stor, skriver vd:n. Rörelseresultatet (före jämförelsestörande poster) uppgick till -17,6 miljoner (-19,9) och resultatet efter skatt landade på 7,8 miljoner (-20,2). – Vårt nettoresultat förbättrades mycket kraftigt drivet av den tydliga försvagningen av kronan. Positiva valutaeffekter om totalt 25,8 miljoner kronor ledde till ett positivt nettoresultat för perioden på 7,8 miljoner kronor. Den stora positiva valutaeffekten hänger samman med en omvärdering vid kvartalets slut av de tillgångar som vi har i Euro på vårt Euro-konto, skriver Per Wassén. Powercell Swedens första kvartal 2020 i siffror (miljoner kronor) Nettoomsättning: 26,7 (9,2) Rörelseresultat: -17,6 (-17,8) Resultat efter skatt: 7,8 (-20,2) Kassaflöde: -32,7 (-9,7).
Annons
2022-08-15 09:54 V20.7.7-2