Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Image Systems Teknik | 12 maj 2020

Motion Analysis starkaste kortet för Image Systems

Teknikbolaget verksamt inom bildbehandling lyfter fram affärsområdet som toppresterande under första kvartalet.

Image Systems tangerade intäkterna från fjolåret under årets första kvartal och landade på 44,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet och resultatet förbättrades från jämförelseperioden och stannade på -2,2 miljoner (-2,9) respektive -3,3 miljoner (-3,4). – Under perioden har Corona-epidemin påverkat bolagets orderingång negativt men den har haft en marginell effekt på resultatet, skriver Image Systems vd Johan Friberg i delårsrapporten. Av teknikbolagets två affärsområden – Motion Analysis och RemaSawco – stod det förstnämnda för kvartalets starkaste prestation. Intäkterna och resultatet skrivs till 11,6 miljoner (7,2) och EBITDA landade på 6,0 miljoner (2,5). – Motion Analysis gör ytterligare ett bra kvartal och fortsätter att leverera sina produkter med väldigt hög lönsamhet, drygt 50 procent på EBITDA-nivå, skriver Johan Friberg. RemaSawco noteras för 32,5 miljoner i intäkter och resultatet, och ett EBITDA på -2,4 miljoner (--0,4). Under första kvartalet landade området sin första order på en Boardscanner i Finland. – Första kvartalet har på grund av Corona-pandemin präglats av en avvaktade inställning hos den nordiska sågverksindustrin. Pågående projekt har under perioden levererats enligt plan. För de kommande kvartalen kan en viss förskjutning av leveranserna märkas i spåren av Corona-pandemin, skriver vd:n. – Vi konstaterar att bolagets kunder generellt är avvaktande till investeringar och vi bedömer att detta kommer att fortsätta under det andra kvartalet, fortsätter Johan Friberg. Image Systems första kvartal 2020 i siffror (miljoner kronor) Intäkter: 44,1 (44,1) Rörelseresultat: -2,2 (-2,9) Resultat efter skatt: -3,3 (-3,4) Orderingång: 38,5 (73,3) Orderstock: 58,1 (98,5) Bruttomarginal: 62 % (60)
2022-11-15 00:19 V20.10.16-2