Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Allgon Elektronikproduktion | 13 maj 2020

Allgon räknar med tuffare andra kvartal efter stark inledning

Efter en kvartalsförsäljning beskriven av Allgon som en ”all-time-high” bedömer bolaget årets andra kvartal som en tuffare utmaning.

Allgon inledde året med en försäljning på 150,2 miljoner kronor, en ökning med 0,9 procent jämfört med fjolårsnoteringen på 148,9 miljoner. – Årets första kvartal inleddes starkt med all-time-high i nettoomsättning under ett kvartal där efterfrågan på våra produkter och lösningar inom affärsområdet industriell radiostyrning var god. Både Tele Radio och Åkerströms etablerade sig på en ny högre försäljningsnivå även om tidigare höga tillväxttal av förklarliga skäl uteblev, skriver Allgons koncernchef Johan Hårdén i delårsrapporten. Tele Radios och Åkerströms omsättning uppgick till 95 (89,3) respektive 29,7 miljoner (29,6), vilket motsvarar en tillväxt på 0,5 respektive 5,4 procent. I rapporten framgår det att en del av affärsområdets leveranser från de kinesiska sammansättningsfabrikerna försenades till följd av stängningar orsakade av virusutbrottet, framför allt under februari månad. Hemma i Sverige uppges leveranserna ha rullat på, men med ökade fraktkostnader under andra halvan av kvartalet. Både Tele Radio och Åkerströms infört besparingsåtgärder för att möta en vikande orderingång i efter kvartalets utgång form av korttidspermitteringar, samt neddragningar av produktionskapacitet vid Tele Radios enhet i Xiamen. För Åkerströms del innebär det nivåer om 20 till 60 procent och gäller i ett första skede maj månad ut. Allgons preliminära försäljningssiffror för april indikerar enligt koncernchefen ett tapp på cirka 25 procent jämfört med den genomsnittliga månadsomsättning under det första kvartalet. – Det är mycket svårt att bedöma hur stor påverkan Covid-19 kommer att ha på vår försäljning på längre sikt vilket styrs av omvärldsfaktorer utanför vår kontroll. Om krisen blir utdragen kan det komma att få negativa konsekvenser för bolagets intjäning och kapitalposition, skriver Johan Hårdén. Bland koncernens kostnadsreducerande åtgärder listas avvecklingen av IIOX, som man bedömer har underpresterat en längre tid. – Avvecklingen av IIOX resulterar i en nedskrivning av goodwill om 11,2 miljoner kronor som kommer belasta resultatet under Q2. Åtgärden förväntas medföra årliga besparingar om cirka 5 miljoner, skriver Hårdén. – Vår stabila start på året i kombination med vidtagna kostnadsbesparande åtgärder lägger en grund för Allgon att ta sig igenom denna kris, fortsätter koncernchefen. Allgons första kvartal 2020 i siffror (miljoner kronor) Nettoomsättning: 150,2 (148,9) EBITDA: 20 (27,6) EBITDA-marginal: 13,3 % (18,5) Rörelseresultat: 11,2 (20,7) Rörelsemarginal: 7,4 % (13,9) Resultat: 1,0 (10,2)
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1