Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Etteplan Teknik | 13 maj 2020

Bristande riskbedömning av litiumjonbatterier kan medföra stora konsekvenser

”När man trycker in mycket energi i en liten volym, måste du ha koll på vad du gör.”

Litiumjonbatterier för inte enbart med sig fördelar, utan även nya risker. Det säger Maria Hellqvist Kjell, doktor i litiumjonteknik tillika batterispecialist på Etteplan, i ett pressmeddelande. Samtidigt som hon ser att riskerna generellt sett är små, kan konsekvenserna bli väldigt stora. Detta genom så kallad rusning, som innebär en okontrollerbar frigörelse av battericellens energi, och kan leda till bränder som är närmast omöjliga att släcka. – Problemet är att alla inte riktigt tar höjd i sin produktutveckling för att skapa säkra batteripack, säger Maria i pressmeddelandet och lyfter fram Boeing-planet Dreamliner som hade problem med brinnande batterier orsakad av en kortslutning. Enligt Maria är det ett genomgående problem hos många kunder är att de inte riktigt förstår att de här batterierna kan vara farliga. Även om det är ovanligt att batterierna börjar brinna måste man ta höjd för det i sin riskbedömning. Gör man inte det, då kan det vara farligt. – Det har faktiskt hänt att vi har avrått kunder från att använda litiumjonbatterier till vissa specifika produkter. Att ett företag lämnar över valet till en OEM är enligt Maria inte ovanligt, men det är inte alltid tillräckligt. – Man bör själv göra en fabrikskontroll och en ordentlig utredning för att verkligen försäkra sig om att tillverkningskvaliteten är hög, säger Maria. Enligt Maria utvecklas tekniken snabbare än de som skriver regler och standarder. Lagstiftningen blir hårdare ju fler incidenter som sker, och tuffast uppges den vara kring transporter och flyg där man sett de största konsekvenserna. Hon lyfter fram ett företag som ville producera ett ”smart luggage”, som även kunde fungera som ”powerbank” och ha en del annan intelligens. Då skulle bagaget checkas in vid flygresor och det hade inte gått på grund av den då gällande lagstiftningen. – Eftersom litiumjonbatterier klassas som farligt gods får man inte skicka dessa hur som helst. Det måste man tänka på. Maria berättar att det händer att hon stöter på en del som tycker att de har kunskap ”in house”. Ibland är det så, men det är ett komplext område där det ofta behövs djupgående kunskap. – När man trycker in mycket energi i en liten volym, måste du ha koll på vad du gör, säger Maria Hellqvist Kjell.
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-2