Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Insplorion Komponenter | 15 maj 2020

Insplorion: ”God fart – trots Covid-19”

Sensorföretaget uppger i delårsrapporten för första kvartalet att verksamheten har hållits i gång under de rådande omständigheterna.

Enligt Insplorion har arbetet i stort fortlöpt som planerat under kvartalet, trots viss negativ påverkan till följd av pandemin. – Ett fåtal kundprocesser inom instrumentaffären har fördröjts till följd av Covid-19-pandemin. Ambitionen att instrumentaffären ska växa under 2020 ligger dock kvar. Några av de universitet vi bedriver försäljningsprocesser med stängdes ned under kvartalets andra hälft, vilket innebar att administration och labbverksamhet stod still, vilket försvårade möjligheten till försäljningsavslut, skriver vd:n Patrik Dahlqvist i delårsrapporten. Sensorföretagets luftkvalitetssensoraffär och utveckling av vätgassensorn har i stort fortskridit. – Både kundprocesser och teknikutveckling där sensorn anpassas till specifika applikationer har kunnat fortgå. Enstaka kundprocesser har fördröjts till följd av att kunden tillfälligt permitterat personal, men allt tyder på att projekten kommer startas upp igen senare under året, skriver vd:n angående luftkvalitetssensorn. Rörande vätgassensorn ser vd:n att vätgasens frammarsch inom transport och industri som en pådrivande faktor till att det egna arbetet intensifierats. – Denna utveckling har gjort att vätgassensorn fått ökad prioritet där vi under kvartalet bland annat startat projektet ”Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker vätgasekonomi”, skriver vd:n. Batterisensoraffären har däremot påverkats något mer av pandemin. – Några av våra partners i Europa har drabbats av nedstängningar under kvartalets andra hälft. Tidigare planerade kundmöten och seminarier har skjutits på framtiden eller ersatts av webb-möten. Sammantaget är bedömningen att vi under första kvartalet tappade viss effektivitet gällande utvecklingsarbetet inom ett antal delprojekt till följd av internationella partners rådande begränsningar, skriver vd:n. – Vår bedömning är dock att vi även fortsättningsvis kommer hitta vägar fram att ha god hastighet trots de begränsningar som Covid-19 medför, skriver Patrik Dahlqvist. Insplorions nettoomsättning för årets inledande kvartal uppgick till 346 kSEK (5). Resultatet landade på -2’550 kSEK (-2,206) och kassaflödet stannade på -5’007 kSEK (-1’356).
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1