Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ivisys
Elektronikproduktion |

Ivisys skådar stigande kurvor på sikt

Trots ett svagt avslut på första kvartalet ser kvalitetssäkringsföretaget på framtiden med tillförsikt.

Ivivys rörelseintäkter för det första kvartalet 2020 uppgick till 380’000 kronor (938’000). Rörelseresultatet landade på -4,5 miljoner (-4,7). Enligt kvalitetssäkringsföretagets vd Stefan Bohman inleddes det innevarande året med en hög säljaktivitet för att sedan avslutas på en lägre nivå. Detta på grund av den allmänna ekonomisk avmattningen och osäkerhet. – Siffrorna som presenterats för första kvartalet 2020 visar på en svag intäktssida till övervägande del grundat i förändringar av produkter i arbete. Vi kan se att fakturering och nettoomsättning baserat på både försäljning och servicearbete visar tydligt stigande kurvor och vi ser goda möjligheter att fortsätta denna ökning under det andra kvartalet, skriver Stefan Bohman i delårsrapporten. Ivisis fakturering under kvartalet skrivs till 1,9 miljoner, jämfört med 848’000 från samma period i fjol. Soliditeten och likvida medel uppgår till 9,8 procent (34,7) respektive 147’000 (6,4 miljoner). Företaget skriver att soliditeten och likvida medel utgör ”en ögonblicksbild” och täcker inte checkräkningar och liknande finansiella utrymmen. Båda uppges ha förbättrats i april med drygt tre miljoner. – Vi ser med tillförsikt på framtiden, den långsiktiga trenden som vi ser framför oss i dagsläget innebär hemflyttad produktion till Europa i kombination med ett önskemål om minskat personalberoende vilket ger oss en god position att expandera vår affär, skriver Stefan Bohman.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-26 17:29 V21.1.0-2
Annons
Annons