Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sivers IMA Komponenter | 19 maj 2020

Sivers IMA nära tangering av fjolårsförsäljningen

Teknikbolaget har klarat sig undan stora pandemieffekter under första kvartalet.

Sivers IMA:s intäkter under första kvartalet uppgick till 22,8 miljoner kronor (23). EBITDA landade på -11 miljoner (-5,6) och resultatet skrivs till -21,2 miljoner (-14). – Covid-19-pandemin har gjort att affärsaktiviteten saktats ner kraftigt på många håll i samhället. Jag kan tacksamt konstatera att vi under första kvartalet påverkades måttligt och trots en något hämmad tillväxt lyckades leverera en försäljning på samma nivå som 2019, skriver Sivers IMA:s vd och koncernchef Anders Storm i delårsrapporten. Teknikbolagets vd berättar att man ser en viss förskjutning i utrullningar av nät, bland annat till följd av att kunder under kvartalet tagit längre tid på sig att fatta beslut eller senarelägger beslut. – På längre sikt ser vi inte att vår underliggande marknad kommer att påverkas, men precis som tidigare kommer tillväxten att variera över kvartalen, skriver Anders Storm. Affärsområdet Wireless intäkter och EBITDA uppgick till 6,2 miljoner (8,3) respektive drygt -5,7 (3,4). För området Photonics del steg intäkterna från fjolårsnoteringen på 14,7 till 16,5 miljoner. EBITDA förbättrades till -2,6 (-5,1). – Min optimism om framtiden är fortsatt mycket stark. Den positiva utvecklingen på marknaden inom gamla och nya vertikaler inom 5G och Photonics kommer ge fortsatt bra tillväxt. Pandemin kommer förstås påverka alla, men under ytan bubblar många diskussioner med en väldigt positiv känsla, skriver Anders Storm.
Annons
Annons
2022-08-15 09:54 V20.7.7-1