Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 januari 2003

Condesigngruppen expanderar

Teknikkonsulten Condesign förvärvar Elektromodul i Göteborg AB.

Condesigngruppen med huvudkontor i Göteborg går mot strömmen och redovisar en ökad försäljning för 2002. Omsättningen hamnade på 71,6 Mkr (60,9) vilket är en ökning med 18%. Antal anställda ökar samtidigt med 10 % jämfört med året innan medan lönsamheten bibehållits. För att stärka sin position på automationsmarknaden har dotterbolaget Condesign Electroguide AB förvärvat 25% av Elektromodul i Göteborg AB med option att under senare delen av 2003 förvärva resterande 75%. "Condesign Electroguide har en lång erfarenhet inom konstruktion och programmering av el-anläggningar som nu kompletteras av Elektromoduls stora erfarenhet av skåpbyggnation och installation." säger Condesign Electroguides VD Thomas Stackegård. "Genom en kombination av organisk tillväxt och strategiska förvärv har Condesignkoncernen lyckats vidmakthålla en lönsam expansion under många år. Vi räknar med att kunna agera kraftfullt i den kommande ekonomiska återhämtningen och ta ökade marknadsandelar från våra konkurrenter." säger Condesigns styrelseordförande Nils-Olov Johnson. Condesignföretagen levererar tekniska konsulttjänster till industrin inom områdena interaktiva media, teknisk IT samt mekanisk konstruktion. Condesign AB grundades i Göteborg 1984. Koncernen har idag 120 medarbetare och verksamhet förutom i Göteborg i Karlskoga, Trollhättan och Ljungby
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1