Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Mönsterkort | 20 maj 2020

Försäljningen i medvind hos NCAB

Mönsterkortsleverantören upplever en fortsatt stark efterfrågan på mönsterkort.

Leveransproblemen som uppstod till följd av coronapandemin visade sig enligt NCAB:s vd Hans Ståhl inte medföra några väsentliga konsekvenser. – Flera av våra kunder ökade i stället sina ordervolymer. Och vid slutet på mars var våra leverantörers fabriker i Kina uppe i 80 procent och hade kommit i gång med leveranserna igen, skriver vd:n i delårsrapporten för första kvartalet i år. Mönsterkortsleverantörens nettoförsäljning steg från fjolårets notering på 446 till 483 miljoner kronor. En åttaprocentig som kopplas främst till förvärvet av Flatfield. Orderingången ökade med 27 procent till 563,4 miljoner, där en tredjedel av summan uppges kopplas till förvärv. – Efterfrågan på mönsterkort var åter stark i den nordiska regionen, USA och Asien, dock svagare i södra Europa, skriver Hans Ståhl och berättar att en av faktorerna till ökningen var att flertalet kunder har tidigarelagt ordrar till följd av osäkerhet kring leveranskapacitet från Kina. Trots att efterfrågan på mönsterkort befinner sig på en gynnsam nivå, ser vd:n stora skillnader mellan olika sektorer. Medan kunder som förser fordonsindustrin vittnar om en tydlig nedgång, lyfter efterfrågan inom den medicintekniska industrin. – Det finns naturligtvis en betydande grad av osäkerhet med tanke på den allmänna avmattningen i den globala ekonomin under pandemin. De kommande kvartalen kommer troligen att vara svagare, och vi har därför börjat genomföra kostnadsbesparande åtgärder, skriver Hans Ståhl.
Annons
Annons
2022-08-16 15:41 V20.8.14-2