Annons
Annons
© AAC Clyde Space Elektronikproduktion | 22 maj 2020

Rymdbolag ökar omsättningen med över 50 procent

Orderingången fortsatt stark hos AAC Clyde Space, skriver bolagets vd Luis Gomes.

Trots pandemin har verksamheten hos AAC Clyde Space rullat på. Det skriver vd:n Luis Gomes det gångna kvartalet i bolagets senaste delårsrapport. – Kvartalet avslutades med en hektisk mars månad inkluderande slutförandet av flera milstolpar i större projekt. Framgångarna avspeglar sig i både stigande försäljning och ökade kundfordringar, skriver vd:n i rapporten. Nettoomsättningen steg med 60 procent jämfört med fjolårssiffran och landade på 23,8 miljoner kronor. EBITDA förbättrades från -6,5 till -6,2 miljoner och resultatet landade på -9,5 miljoner (-10,1). – Förbättringen av EBITDA var blygsam, då resultatet påverkades av en större andel tredjepartsprodukter i försäljningsmixen. Båda siffrorna är dock i linje med vår plan att ta bolaget mot tillväxt och lönsamhet, menar vd:n. Kassaflödet och orderstocken skrivs till -6,2 miljoner (-5,1) respektive 183 miljoner (169 vid årsskiftet). – Vår orderstock är fortsatt stark, och vi har hittills inte sett någon minskad efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi har ändå vidtagit åtgärder för att förbättra vårt kassaflöde genom att skjuta på icke-brådskande investeringar och hålla ned utgifterna. Åtgärderna medför att vi bibehåller kassalikviditeten och ökar vår beredskap för osäkra tider, skriver Luis Gomes.
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1