Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Alelion Elektronikproduktion | 25 maj 2020

Alelion ser ljusglimtar – trots coronaoro

Batteritillverkaren vittnar i senaste delårsrapporten om fortsatt satsning på litiumjonteknologi och elektrifiering.

Alelions nettoomsättning och orderingång under första kvartalet minskade till 6,1 miljoner kronor (40,1) respektive 2,5 miljoner (50,1). Batteritillverkaren minskade under perioden rörelsens kostnader, rörelseresultatet, nettoresultatet och kassaflödet. Kostnaderna uppgick till-26,7 miljoner (-64,9). Rörelseresultatet landade på -17,3 miljoner (-18,6). Nettoresultatet skrivs till -18,1 miljoner (-24,1). Kassaflödet stannade på -16,2 miljoner (-37,3). – Under det första kvartalet fortsatte vi genomföra åtgärder som stödjer vår ökade satsning på mer avancerade batterisystem. Bland annat har vi förstärkt vår utvecklingsorganisation och ökat våra resurser inom marknad och försäljning. Åtgärderna har inte varit utan framgång men har ännu inte gett de resultat som vi önskat. En viktig orsak har varit den pågående pandemin som lett till ökad osäkerhet och mer utdragna beslutsprocesser hos våra kunder, skriver Alelions vd Åsa Nordström i delårsrapporten. Osäkerheten om hur pandemin kommer att påverka marknad och kunder framåt, och därmed Alelion, förblir fortsatt mycket stor, fortsätter vd:n. – Det saknas dock inte ljusglimtar. Till exempel ser vi att kunderna trots osäkerheten fortsätter att satsa på litiumjonteknologin och prioritera elektrifieringsprojekten – ordern från Kalmar är ett bra bevis på detta. Denna typ av ordrar är även kundfinansierade vilket betyder att utveckling av kundspecifika krav är till stor del finansierade av kund. En annan ljusglimt är de krav från stats- och regeringschefer, EU samt internationella tankesmedjor som riktats mot världens länder om att under krisen passa på att öka satsningar inom mer hållbar teknologi, skriver Åsa Nordström i rapporten.
Annons
2022-01-20 15:01 V20.1.11-1