Annons
Annons
© ESIA Analys | 04 juni 2020

Halvledarförsäljningen minskade 1,2% i april 2020

Den globala halvledarförsäljningen i april 2020 uppgick till 34.434 miljarder dollar, en ökning med 6,1% jämfört med samma månad 2019, säger European Semiconductor Industry Association (ESIA).

Men tittar man tittar på månad-till-månad så sjönk försäljningen i april med 1,2% jämfört med föregående mars; detta till stor del eftersom den ekonomiska avmattningen orsakad av den rådande pandemin påverkade halvledarmarknaden. Försäljningen på den europeiska marknaden under april 2020 uppgick till 3.132 miljarder dollar. Detta motsvarar en nedgång om 7,1% jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med mars 2020 minskade den europeiska halvledarmarknaden med 7,6%. Alla tillväxtsiffror representerar ett rullande genomsnitt på tre månader. Mätt i euro var halvledarförsäljningen 2,861 miljarder euro i april 2020, en minskning med 7,0% från föregående månad och en minskning med 4,3% från samma månad 2019.
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1