Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Autoliv Elektronikproduktion | 05 juni 2020

Utmanande inledning på andra kvartalet för Autoliv

Stillestånd på bilsäkerhetsbolagets största marknader medförde kraftigt sänkt försäljning i kvartalets första månad.

89 procent i Europa och 96 procent i Amerika. Så mycket minskade Autolivs försäljning i april jämfört med året innan. – Med våra största marknader Amerika och Europa praktiskt taget stillastående i april, är utmaningarna under andra kvartalet större än någonsin tidigare, säger Autolivs vd och koncernchef Mikael Bratt i ett pressmeddelande. Europa och Amerika, som enligt bolaget normalt står för två tredjedelar av årsförsäljningen, har vaknat till liv igen. Dock vittnar man om en utmanande start på andra kvartalet. ”Uppstarten av industrin i dessa regioner är en positiv utveckling, men produktionsökningarna börjar på en väldigt låg nivå och kännetecknas av stora fluktuationer i kundefterfrågan. Detta skapar specifika utmaningar, eftersom vi behöver balansera åtgärder för att minimera kostnaderna med behovet av att säkra kapacitet för att möta de fluktuerande kundavropen,” skriver bolaget. Autoliv menar att avropen gör att verksamheten inte kan drivas med optimal effektivitet, framgår det i pressmeddelandet. ”Dessutom bidrar nedstängningarna i flera länder, till exempel i Mexiko och Indien, till specifika utmaningar, eftersom anställda som måste stanna hemma har rätt till full lön. Dessa utmaningar stärker vad företaget kommunicerade i samband med kvartalsrapporten för det första kvartalet; att den låga förutsägbarheten och den långa perioden av näst intill stillestånd i stora delar av världen innebär att den operationella hävstången kan komma att vara högre än de cirka 30 procent som vi ser som standard hävstångsnivå,” fortsätter Autoliv. Bolaget berättar att fordonstillverkarna i Indien har börjat starta upp igen, men på en mycket låg nivå. Läget i Mexiko är att leveranskedjan är fortsatt delvis nedstängd. Försäljningen ökade i Kina i april med tre procent jämfört med 2019 års siffra. Samtidigt uppges fordonsförsäljningen ha ökat under samma period med en procent. ”Nästan 100 procent av biltillverkarnas fabriker har startat upp och vår produktion har gradvis återhämtat sig till mer än 100 procent jämfört med samma tidpunkt förra året,” skriver Autoliv. Situationen i grannländerna är att omstarten hos de japanska biltillverkarna är långsam, på grund av låg exportefterfrågan. Landet hävde sitt utlysta kristillstånd den 26 maj. I Sydkorea har fabrikerna varit öppna, kombinerat med en stark inhemsk efterfrågan på vissa nya modeller. Exportefterfrågan är dock likadan som i Japan. För att hantera utmaningarna har bolaget minskat sina kostnadsnivåer för forskning och utveckling, brutto och produktionsomkostnader i april med omkring 15 procent. Nivåerna för försäljning och administration har reducerats med närmare fem procent. Och personalkostnader har minskat med nästan 30 procent jämfört med kvartalet innan. Jämfört med tidigare plan har investeringar till och med april reducerats med mer än 30 procent, eller ungefär 50 miljoner dollar.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2