Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 januari 2003

LGP och Allgon går samman

LGP Telecom Holding AB och Allgon AB går samman och skapar en betydande aktör inom utrustning för mobil telekommunikation med stark ställning på marknaderna i Europa, Nordamerika och Asien.

LGP bjuder 60% över dagskursen för aktierna i Allgon. Den nya koncernen får en årlig omsättning proforma om cirka 2,5 miljarder kronor och drygt 1 400 anställda i 13 länder. Samgåendet mellan LGP och Allgon genomförs genom ett utbyte av aktier, vilket möjliggör för aktieägarna i båda bolagen att delta i den nya koncernens framtida utveckling. Till skillnad från tidigare övertagningsförsök verkar man vara överens denna gång. Samgåendet uppskattas möjliggöra kostnadsbesparingar om cirka 75 miljoner kronor årligen, varav knappt hälften under 2003. Därtill förväntas betydande intäktssynergier kunna realiseras. I och med detta samgående skapas en större och mer komplett leverantör av telekomutrustning där LGP står för antenner och Allgon för basstationer. VD för den nya koncernen blir LGP:s VD Bengt Broman.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2