Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Husqvarna Elektronikproduktion | 10 juni 2020

Husqvarna vittnar om förbättrade marknadsförhållanden

Läget uppges ha ljusnat under den rådande pandemin för Husqvarna Group.

Efter att försäljningen fått sig en törn i början på andra kvartalet till följd av nedstängningar och restriktioner ser utsikterna bättre ut för Husqvarna-gruppen. Det framgår av ett pressmeddelande. Husqvarna Group uppskattar nämligen att ungefär tio procent av sina affärspartners för närvarande är påverkade av restriktioner kopplade till Covid-19. Vilket kan jämföras med 25 procent vid starten av det andra kvartalet. ”I takt med att åtgärderna gradvis har lättats upp och även drivet av ett ökat intresse för trädgårdssegmentet, speciellt för bevattningsprodukter, förbättras också marknadsförhållandena,” skriver bolaget i pressmeddelandet. För de två första månaderna av det andra kvartalet säger Husqvarna att nettoomsättning minskat med cirka 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakurseffekter. Om trenden fortsätter, trots en fortsatt osäkerhet kopplat till coronasituationen, förväntar bolaget att nettoomsättningen totalt kommer att minska med cirka tio procent för det andra kvartalet.
Annons
2022-07-20 12:24 V20.6.3-1