Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AQ Group Elektronikproduktion | 11 juni 2020

AQ uppdaterar om coronaeffekterna

Under april och maj har fem av gruppens tillverkningsenheter i Kanada, USA, Italien och Indien varit stängda samtidigt som nio enheter i Europa har påverkats av stoppet för den europeiska fordonsindustrin. De övriga 28 enheterna inom AQ Group har dock fortsatt tillverka utan större störningar.

Från början av juni så är nu alla tillverkningsenheter igång igen och även fordonskunderna har återstartat efter sin stilleståndsperiod. ”Vi levererar det som våra kunder efterfrågar och har i nuläget inga väsentliga problem med materialleveranser, bemanning eller andra inskränkningar,” skriver industrikoncernen i ett pressmeddelande. En majoritet av kunderna har fortsatt producera från sin orderstock och det finns även några segment där efterfrågan har ökat, förklarar AQ i pressmeddelandet. För att motverka den ekonomiska effekten under kvartalet av detta har AQ arbetat intensivt med att minska sina kostnader och flera av dessa åtgärder påbörjades redan före Covid-19. Koncernen har även tagit del av finansiella stödåtgärder från myndigheter i de länder som man är verksam. ”Nu går vi över till nästa fas av Covid-19 där det finns en stor osäkerhet kring hur våra kunders affärsvolymer kommer att utvecklas. Vi kommer därför fortsätta arbetet med att kontinuerligt anpassa våra kostnader till den faktiska efterfrågan som uppstår. Vi kommer även öka våra ansträngningar för att ta vara på alla de möjligheter som också kommer att uppstå i en situation som denna,” går det att läsa i pressmeddelandet. AQ Group menar att man har en stark balansräkning vilket är ett stöd i en sådan här besvärlig situation. Men detta till trots är man ödmjuk inför dessa frågor ”Vi har sett över våra investeringsplaner och arbetat med att minska inflödet av material samt ökat dialogen med våra kunder. Vi har även under maj förlängt våra banklån och därmed ökat den andel av vår finansiering som är långsiktig,” fortsätter pressmeddelandet.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2