Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© volvo Teknik | 17 juni 2020

Volvo lägger varsel – över 1’000 svenska tjänster berörs

Volvokoncernen vidtar åtgärder för att minska kostnader och påskynda omställning.

”Covid-19-krisen förväntas påverka den ekonomiska aktiviteten på många av Volvokoncernens stora marknader på kort och medellång sikt,” så lyder prognosen från fordonstillverkaren i ett pressmeddelande. Efter att ha anpassat verksamheten under första halvåret till lägre efterfrågan planerar man nu vidare åtgärder, fortsätter koncernen. Detta sker i form av ytterligare reducering av antalet medarbetare på tjänstemannasidan med cirka 4’100 positioner globalt under andra halvåret 2020. Av dessa utgörs cirka 15 procent av konsulter. Omkring 1’250 av dessa positioner finns i Sverige. – Coronapandemin och de globala åtgärderna för att bekämpa denna har lett till en marknadssituation som påverkar vår bransch allvarligt. Effekterna förväntas bli lägre efterfrågenivåer framöver och vi måste fortsätta att anpassa vår organisation i enlighet med dem. Parallellt kommer vi att påskynda det kompetensskifte som krävs för nya teknologier och affärsmodeller, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvokoncernen, i pressmeddelandet. Personalminskningarna kommer att genomföras på olika sätt i hela koncernen beroende på den lokala affärssituationen, lagstiftning och arbetsmarknadspraxis. I vissa länder, inklusive Sverige, inkluderar de planerade åtgärderna varsel. – Volvokulturen kommer fortsätt att vara vår ledstjärna i detta arbete, och vi kommer att ha ett nära samarbete med fackföreningarna för att göra denna anpassning på ett ansvarsfullt sätt, fortsätter Martin Lundstedt.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2