Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Neonode Teknik | 23 juni 2020

Neonode har fått vind i seglen under rådande pandemi

När Neonode dyker upp i konversationer talar man ofta om dem som ett nytt högteknologiskt bolag. Faktum är att bolaget har några år på nacken, men i sin nuvarande form – och med fokuset bolaget har i dag så får man ändå beteckna dem som nya.

Några av er kanske minns Neonode som det svenska bolaget som ville ta mark på mobilmarknaden, så blev det dock inte. När det väl begav sig, redan under 2002, var marknaden dominerad av andra nordiska spelare och det var svårt göra avtryck. Dock har bolaget nyligen påmint världen om sin bakgrund som smartphone-utvecklare genom en stämningsansökan riktad mot Apple. Det hela handlar om ett påstått patentövertramp för gest-baserade interaktioner med pekskärmar. Idag är Neonode en utvecklare och tillverkare av kontaktlösa beröringslösningar. Ja, det låter motsägelsefullt, men det går. Neonode har jobbat med tekniken sedan 2009 då man introducerade zForce-tekniken som då skulle kunna omvandla vilken skärm som helst till en pekskärm. Tekniken har idag mognat och går att överföra till vilken yta som helst, ingen skärm behövs. Som exempel kan tekniken användas på kontrollpaneler till hissar för att utan fysisk kontakt kunna trycka på våningsknapparna. Rent krasst handlar det egentligen fortfarande om gestbaserad kontroll, men till skillnad från den under smartphone-tiden så kräver denna ingen fysisk kontakt. Likheten är dock att man fortfarande spänner upp ett IR-fält över en yta, den riktiga skillnaden är att tidigare handlade ytan om en display, och idag kan ytan vara i princip vad som helst. Kort och gott går det att förklaras som så att Neonodes lösning tillåter interaktion genom att man bryter en optisk signal. Tekniken har som sagt funnits tillgänglig ett tag, och företaget har sakta men säkert vunnit mark, men det har aldrig varit så stort tryck som nu – under rådande pandemi. Evertiq tog kontakt med Neonode för att se hur utvecklingen och appliceringen av tekniken fortlöper nu under de nya marknadsförhållandena. Pandemin har slagit hårt mot alla och även Neonode har känt av effekterna av det rådande läget, men samtidigt har ”det nya normala” också lett till ett ökat intresse för bolagets lösningar, menar Per Nohlert – Director Marketing hos Neonode. – Sedan utbrottet har intresset för kontaktlösa system accelererat kraftigt, och det har yttrat sig på flera sätt men kanske framförallt mängden inbound leads som har skjutit i höjden. Våra inboxar är fulla med förfrågningar från kunder från hela världen som vill ersätta, eller komplettera, deras befintliga HMI-system med hjälp av vår teknik, berättar Per Nohlert för Evertiq. Per fortsätter med att berätta att förfrågningarna kommer från kunder inom många olika segment men att majoriteten – föga förvånande – gäller system som brukas i publika miljöer som hissar, varuautomater, bankomater och andra självbetjäningssystem som biljettautomater och självutcheckningskassor. – Förutom de skarpa förfrågningarna har det även yttrat sig genom ett allmänt medialt intresse för Neonode och vår teknik som har framtiden för sig. Därtill har diverse systemintegratörer och även konkurrenter fått upp ögonen för oss och ser intresse av olika former av samarbeten, i många fall i syfte att kunna förbättra och bredda deras egna portföljer. Pandemin är ju i sin natur ett globalt problem och det är också något som speglas av uppmärksamheten som Neonode just nu får. Per förklarar att intresset har varit globalt men att det största trycket kommer från USA, Japan, Indien och Kina. Neonode var förvisso i rörelse redan innan COVID-19 greppade tag om världen och hade precis kommit fram till att det var dags att omorganisera strukturen och dela upp den kontaktlösa touchverksamheten i två olika delar. Per förklarar att omorganisationen med de tre affärsområdena; HMI Solutions, HMI Products och Remote Sensing Solutions, i huvudsak handlar om att förbättra effektiviteten (såväl den inre som den yttre) inom företagets försäljning och marknadsföring. – När det gäller våra erbjudanden för kontaktlös touch ser vi ett stort värde på marknaden av att kunna erbjuda såväl färdiga standardprodukter som kustomiserade lösningar för att adressera en större målgrupp. Vissa kundsegment för kontaktlös touch efterfrågar standardprodukter som med liten insats kan integreras i deras system, och där har vi med vår produktförsäljning i form av våra sensormoduler ett starkt erbjudande. Andra kundsegment har större behov för kustomisering och i vissa fall saknas utvecklingskompetensen internt, och där kan vi med vår lösningsförsäljning och vår modulära teknikplattform, zForce, skräddarsy en konkurrenskraftig kontaktlös touch-lösning, säger Per. Med den ökade uppmärksamheten dyker det genast upp frågor om kapacitet och möjlighet att betjäna efterfrågan, och även om Per medger att det händer otroligt mycket hos Neonode just nu så är kapacitet inte något problem. – B2B-segmenten vi fokuserar på har generellt långa ledtider med många kvalificeringssteg innan massproduktion drar igång, varför volymordrar på sensormoduler inte kommer över en natt. Vi har i dagsläget en god kapacitet i vår produktion som med inbyggd flexibilitet går att växla upp avsevärt med kort varsel och små insatser. Därtill har vi en solid plan för såväl produktion som försäljning och marknadsföring för att kunna möta den ökade efterfrågan i takt med att högvolymkunder närmar sig produktionsstart, förklarar Per. Neonodes lösning avser inte nödvändigtvis att ersätta tidigare kontrollpaneler, utan snarare bygga på dem. Att de gamla finns kvar ger snarare ytterligare en säkerhet att det alltid går att styra en produkt. Men pandemin har verkligen betonat behovet att kunna interagera med olika produkter utan fysisk kontakt och därmed lyft fram teknik så som Neonodes upp till ytan. Vi kan räkna med att få bekanta oss med tekniken betydligt oftare i framtiden, och som ett bolag i ”pole position” sitter man även på lyxen att kunna licensiera ut teknologin. Så bli inte förvånad om du inom en kort framtid möts av en holografisk kontrollpanel i en hiss. Det är bara ett svenskt företag med känsla för god hygien och en önskan att göra Star Trek-liknande teknologi en verklighet. En annan aspekt till det hela, som också möjliggör till en snabb expansion av teknologin, är att hela företagets produktionslina är byggd som en modellfabrik i syfte att snabbt kunna klonas på annan geografisk plats och av extern part – och därmed snabbt få upp volymerna. – Vi ser just nu en tornado som närmar sig när det gäller det kontaktlösa området i stort, men som på grund av generellt lång time-to-market inte har genererat några kapacitetsproblem i vår produktion, ännu. Tack vare Neonodes långa historik och erfarenhet av licensverksamhet, vilken bedrivs än idag, har vi sedan länge goda relationer med starka produktionspartners som känner vår teknik och produktionsmetodik och som finns tillhand om/när en second source erfordras, avslutar Per.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2