Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sveriges Ingenjörer Analys | 07 juli 2020

Var fjärde ingenjör permitterad – 8 av 10 jobbar hemma

Coronapandemin har resulterat i omfattande permitteringar och distansarbete har medfört drastiska förändringar i ingenjörernas arbetssituation, det visar en ny enkät bland Sveriges Ingenjörers medlemmar.

Inom den privata sektorn är var fjärde ingenjör (26 procent) permitterad på grund av krisen. Hittills har tre procent varslats om uppsägning och två procent har blivit uppsagda. I enkäten svarar var femte ingenjör svarar att arbetsplatsen troligen kommer att varsla inom de närmaste tre månaderna. Och av denna femtedel är hälften redan permitterad. – Förutsättningen för att Sverige ska kunna starta om snabbt är hög teknisk kompetens som ger konkurrenskraftig företag. Därför är det viktigt att de företag som kan behåller sina ingenjörer, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande. Arbetssituationen för ingenjörerna har förändrats snabbt. Även om många även tidigare jobbade på distans, uppger nu 8 av 10 att de jobbar hemma. Totalt sett visar enkäten att arbetsmiljön har försämrats kraftigt för dem som berörts av Coronakrisen. Var fjärde har mer att göra än före krisen, mer än var tredje känner sig mer stressad och 4 av 10 svarar att deras välbefinnande på jobbet försämrats. Det är särskilt de yngsta ingenjörerna som svarar att stressen ökat och välbefinnandet minskat. – Om inte arbetsplatserna tar sitt ansvar och hittar arbetssätt som minskar stress och arbetsbörda, riskerar vi stora arbetsmiljöproblem framöver som drabbar våra medlemmar och deras företag. Arbetsgivarna har inte råd att slita ut sina anställda, särskilt inte nu, avslutar Ulrika Lindstrand. Webbenkäten skickades ut till ett slumpmässigt urval av Sveriges Ingenjörers yrkesverksamma medlemmar i mitten av juni. Urvalet bestod av 10’000 medlemmar och fördelning avseende kön, ålder och arbetsmarknadssektor representerade förbundets medlemsstock. Resultaten av undersökningen bygger på svaren från drygt 3’000 svaranden.
Annons
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-1