Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© MultiQ Elektronikproduktion |

Totallösning från MultiQ till dansk kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i Danmark fortsätter att satsa på ökad digitalisering. Bussbolaget Kruse A/S tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar.

Avtalet gäller cirka 40 bussar som ska i drift på Lolland. Leverans kommer att ske till sommaren 2021 när bussarna går i drift. Ordervärdet är beräknat till cirka 2 miljoner danska kronor. Digitalisering och ett ökat informationsflöde ska bidra till framtidens tillväxt inom kollektivtrafiken. ITS bidrar till ett smartare resande och vänder sig till både resenärer, förare, trafikledning och trafiksällskap. Resenärerna önskar aktuell och tillförlitlig trafikinformation både i fordon, vid stationer, perronger och hållplatser. Trafikledningen kommunicerar dels med förare samt använder realtidsinformation för att kunna överblicka och styra trafiken mer effektivt. Samlad datainformation hjälper ansvarig myndighet eller trafiksällskap att fatta välgrundade beslut. MultiQ erbjuder en komplett IT-lösning anpassad för samtliga behov. I Danmark och övriga Norden råder nu en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till ett ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken. Förra året vann exempelvis Sydtrafik pris för sin satsning på utomhusskärmar där resenärerna får realtidsinformation kring avgångs- och ankomsttider samt uppdateringar kring eventuella trafikstörningar. Skånetrafiken i Sverige har länge varit en av de drivande aktörerna inom digitalisering av kollektivtrafiken. Under 2019 har Skånetrafiken gjort en omfattande satsning på informationsskärmar vid stationer och hållplatser. Genom bland annat dessa projekt har MultiQ fått en starkare position inom kollektivtrafiken i Norden.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1