Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE Elektronikproduktion | 13 juli 2020

Note i stadig medvind under första halvåret

Kontraktstillverkaren rapporterar om rekordartad utveckling under första halvåret 2020.

Notes försäljning under första halvåret uppgick till 975 miljoner kronor, en ökning med 16 procent jämfört med samma period från i fjol (843). – Det är mycket glädjande att vi fortsätter att växa vår affär, trots ett svagare marknadsläge som en följd av den rådande pandemin. Främsta anledningen därtill är att vi vunnit nya projekt hos våra befintliga kunder samt haft en stark tillströmning av nya kunder. Under Q2 har vi vunnit våra två största affärer någonsin där serietillverkningen kommer igång redan under Q3, säger Notes vd Johannes Lind-Widestam i halvårsrapporten. Rörelseresultatet steg med 31 procent och landade på 75 miljoner (57) och rörelsemarginalen klättrade uppåt med 0,9 procentenheter till 7,7 procent. Resultatet efter skatt höjdes med 29 procent från 44 till 56 miljoner och kassaflödet stannade på 127 miljoner (-22). – Det är mycket tillfredställande att vi trots dessa orostider levererar rekordnivåer avseende försäljning, rörelseresultat, rörelsemarginal och kassaflöde. NOTE har ett starkt operativt momentum och vår orderstock fortsätter att växa. Vid halvårsskiftet var den cirka 20 procent högre än i fjol, vilket ger fortsatt optimism inför framtiden, fortsätter vd:n i rapporten. Kontraktstillverkaren noteras för en försäljningsökning på 14 procent under andra kvartalet, vilket gjorde att man slutade på 500 miljoner (437). Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 42 miljoner och rörelsemarginalen stärktes med 1,3 procentenheter till 8,3 procent. Resultatet efter skatt hoppade upp med 44 procent till 34 miljoner och kassaflödet redovisas till 64 miljoner (-24).
Annons
2022-04-25 14:34 V20.5.16-2